Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

6. avgust 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 514.692 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 354.768 −15
  2.1 Terjatve do MDS 87.338 91
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.430 −106
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.358 77
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.480 149
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.480 149
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.214.209 −54
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 145 49
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.214.064 −31
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −71
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 32.278 −1.968
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.526.927 17.895
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.341.141 19.183
  7.2 Drugi vrednostni papirji 185.786 −1.288
8 Javni dolg v eurih 22.142 0
9 Druga sredstva 308.821 6.228
Skupaj sredstva 8.009.676 22.312
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.499.635 1.769
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.492.553 52.517
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.758.136 1.343
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 732.155 51.195
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.262 −22
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 23.136 −2.680
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 699.228 −33.564
  5.1 Sektor država 584.587 −33.972
  5.2 Druge obveznosti 114.641 408
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 312.396 70
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.907 20
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.688 1
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 2.688 1
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.795 0
10 Druge obveznosti 307.319 4.178
11 Računi prevrednotenja 497.589 0
12 Kapital in rezerve 109.431 0
Skupaj obveznosti 8.009.676 22.312
Annexes
10 August 2021