Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

6 august 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 514 692 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 354 768 −15
  2.1 Creanțe asupra FMI 87 338 91
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 430 −106
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 358 77
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 480 149
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 480 149
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 214 209 −54
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 145 49
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 214 064 −31
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −71
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 32 278 −1 968
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 526 927 17 895
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 341 141 19 183
  7.2 Alte titluri de valoare 185 786 −1 288
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 142 0
9 Alte active 308 821 6 228
Total active 8 009 676 22 312
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 499 635 1 769
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 492 553 52 517
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 758 136 1 343
  2.2 Facilitatea de depozit 732 155 51 195
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 262 −22
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 23 136 −2 680
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 699 228 −33 564
  5.1 Administrație publică 584 587 −33 972
  5.2 Alte pasive 114 641 408
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 312 396 70
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 9 907 20
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 2 688 1
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 2 688 1
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 795 0
10 Alte pasive 307 319 4 178
11 Conturi de reevaluare 497 589 0
12 Capital și rezerve 109 431 0
Total pasive 8 009 676 22 312
Annexes
10 August 2021