SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

6. august 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 514.692 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 354.768 −15
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 87.338 91
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 267.430 −106
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.358 77
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.480 149
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.480 149
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.214.209 −54
  5.1 Primære markedsoperationer 145 49
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.214.064 −31
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −71
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.278 −1.968
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.526.927 17.895
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.341.141 19.183
  7.2 Andre værdipapirer 185.786 −1.288
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.142 0
9 Andre aktiver 308.821 6.228
Aktiver i alt 8.009.676 22.312
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.499.635 1.769
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.492.553 52.517
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.758.136 1.343
  2.2 Indlånsfacilitet 732.155 51.195
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.262 −22
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 23.136 −2.680
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 699.228 −33.564
  5.1 Offentlig forvaltning og service 584.587 −33.972
  5.2 Andre forpligtelser 114.641 408
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 312.396 70
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 9.907 20
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 2.688 1
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 2.688 1
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.795 0
10 Andre forpligtelser 307.319 4.178
11 Revalueringskonti 497.589 0
12 Kapital og reserver 109.431 0
Passiver i alt 8.009.676 22.312
Annexes
10 August 2021