Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

6. kolovoza 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 514 692 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 354 768 −15
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 87 338 91
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 267 430 −106
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 358 77
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 480 149
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 480 149
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 214 209 −54
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 145 49
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 214 064 −31
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −71
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 32 278 −1 968
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 526 927 17 895
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 341 141 19 183
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 185 786 −1 288
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 142 0
9 Ostala imovina 308 821 6 228
Ukupno imovina 8 009 676 22 312
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 499 635 1 769
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 492 553 52 517
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 758 136 1 343
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 732 155 51 195
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 262 −22
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 23 136 −2 680
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 699 228 −33 564
  5.1 Opća država 584 587 −33 972
  5.2 Ostale obveze 114 641 408
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 312 396 70
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 907 20
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 688 1
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 2 688 1
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 795 0
10 Ostale obveze 307 319 4 178
11 Računi revalorizacije 497 589 0
12 Kapital i pričuve 109 431 0
Ukupno obveze 8 009 676 22 312
Annexes
10 August 2021