Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 08 06
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 514 692 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 354 768 −15
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 87 338 91
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 430 −106
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 358 77
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 480 149
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 480 149
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 214 209 −54
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 145 49
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 214 064 −31
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −71
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 278 −1 968
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 526 927 17 895
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 341 141 19 183
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 185 786 −1 288
8 Valdžios skola eurais 22 142 0
9 Kitas turtas 308 821 6 228
Visas turtas 8 009 676 22 312
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 499 635 1 769
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 492 553 52 517
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 758 136 1 343
  2.2 Indėlių galimybė 732 155 51 195
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 262 −22
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 23 136 −2 680
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 699 228 −33 564
  5.1 Valdžiai 584 587 −33 972
  5.2 Kiti įsipareigojimai 114 641 408
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 312 396 70
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 907 20
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 688 1
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 2 688 1
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 795 0
10 Kiti įsipareigojimai 307 319 4 178
11 Perkainojimo sąskaitos 497 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 431 0
Visi įsipareigojimai 8 009 676 22 312
Annexes
10 August 2021