Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

6. srpna 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 514 692 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 354 768 −15
  2.1 Pohledávky za MMF 87 338 91
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 267 430 −106
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 358 77
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 480 149
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 480 149
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 214 209 −54
  5.1 Hlavní refinanční operace 145 49
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 214 064 −31
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −71
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 278 −1 968
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 526 927 17 895
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 341 141 19 183
  7.2 Ostatní cenné papíry 185 786 −1 288
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 142 0
9 Ostatní aktiva 308 821 6 228
Aktiva celkem 8 009 676 22 312
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 499 635 1 769
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 492 553 52 517
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 758 136 1 343
  2.2 Vkladová facilita 732 155 51 195
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 262 −22
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 23 136 −2 680
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 699 228 −33 564
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 584 587 −33 972
  5.2 Ostatní závazky 114 641 408
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 312 396 70
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 907 20
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 2 688 1
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 2 688 1
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 795 0
10 Ostatní závazky 307 319 4 178
11 Účty přecenění 497 589 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 431 0
Pasiva celkem 8 009 676 22 312
Annexes
10 August 2021