Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

6. august 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 514 692 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 354 768 −15
  2.1 Nõuded IMFi vastu 87 338 91
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 267 430 −106
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 358 77
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 480 149
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 480 149
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 214 209 −54
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 145 49
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 214 064 −31
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −71
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 278 −1 968
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 526 927 17 895
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 341 141 19 183
  7.2 Muud väärtpaberid 185 786 −1 288
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 142 0
9 Muud varad 308 821 6 228
Varad kokku 8 009 676 22 312
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 499 635 1 769
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 492 553 52 517
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 758 136 1 343
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 732 155 51 195
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 262 −22
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 23 136 −2 680
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 699 228 −33 564
  5.1 Valitsussektor 584 587 −33 972
  5.2 Muud kohustused 114 641 408
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 312 396 70
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 907 20
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 688 1
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 688 1
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 795 0
10 Muud kohustused 307 319 4 178
11 Ümberhindluskontod 497 589 0
12 Kapital ja reservid 109 431 0
Kohustused kokku 8 009 676 22 312
Annexes
10 August 2021