Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

22.11.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 474 061 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 355 460 1 154
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 82 337 8
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 273 123 1 146
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 19 450 −502
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 026 1 057
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 026 1 057
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 665 456 340
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 894 347
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 663 559 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 3 −7
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 29 430 −4 007
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 837 551 6 284
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 621 921 6 603
  7.2 Muut arvopaperit 215 629 −320
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 434 0
9 Muut saamiset 273 663 286
Vastaavaa yhteensä 4 696 531 4 612
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 256 261 −460
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 888 274 −27 228
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 657 795 −26 295
  2.2 Talletusmahdollisuus 230 478 −933
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 689 −726
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 415 476 29 170
  5.1 Julkisyhteisöt 275 409 27 743
  5.2 Muut 140 068 1 427
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 200 390 4 144
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 022 −11
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 049 128
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 049 128
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 58 147 0
10 Muut velat 270 749 −405
11 Arvonmuutostilit 478 272 0
12 Pääoma ja rahastot 107 201 0
Vastattavaa yhteensä 4 696 531 4 612