Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

22 ta' Novembru 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 474,061 1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 355,460 1,154
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 82,337 8
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 273,123 1,146
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 19,450 −502
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 18,026 1,057
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 18,026 1,057
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 665,456 340
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 1,894 347
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 663,559 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 3 −7
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 29,430 −4,007
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,837,551 6,284
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,621,921 6,603
  7.2 Titoli oħra 215,629 −320
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,434 0
9 Assi oħra 273,663 286
Attiv totali 4,696,531 4,612
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,256,261 −460
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,888,274 −27,228
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,657,795 −26,295
  2.2 Faċilità tad-depożitu 230,478 −933
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 4,689 −726
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 415,476 29,170
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 275,409 27,743
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 140,068 1,427
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 200,390 4,144
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 8,022 −11
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 9,049 128
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 9,049 128
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 58,147 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 270,749 −405
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 478,272 0
12 Kapital u riżervi 107,201 0
Passiv totali 4,696,531 4,612