Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

22. november 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 474 061 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 355 460 1 154
  2.1 Nõuded IMFi vastu 82 337 8
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 273 123 1 146
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 19 450 −502
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 026 1 057
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 026 1 057
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 665 456 340
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 894 347
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 663 559 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 3 −7
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 29 430 −4 007
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 837 551 6 284
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 621 921 6 603
  7.2 Muud väärtpaberid 215 629 −320
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 434 0
9 Muud varad 273 663 286
Varad kokku 4 696 531 4 612
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 256 261 −460
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 888 274 −27 228
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 657 795 −26 295
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 230 478 −933
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 689 −726
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 415 476 29 170
  5.1 Valitsussektor 275 409 27 743
  5.2 Muud kohustused 140 068 1 427
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 200 390 4 144
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 022 −11
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 049 128
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 049 128
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 147 0
10 Muud kohustused 270 749 −405
11 Ümberhindluskontod 478 272 0
12 Kapital ja reservid 107 201 0
Kohustused kokku 4 696 531 4 612