Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

22 noiembrie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 474 061 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 355 460 1 154
  2.1 Creanțe asupra FMI 82 337 8
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 273 123 1 146
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 19 450 −502
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 18 026 1 057
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 18 026 1 057
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 665 456 340
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 894 347
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 663 559 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 3 −7
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 29 430 −4 007
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 837 551 6 284
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 621 921 6 603
  7.2 Alte titluri de valoare 215 629 −320
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 434 0
9 Alte active 273 663 286
Total active 4 696 531 4 612
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 256 261 −460
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 888 274 −27 228
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 657 795 −26 295
  2.2 Facilitatea de depozit 230 478 −933
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 4 689 −726
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 415 476 29 170
  5.1 Administrație publică 275 409 27 743
  5.2 Alte pasive 140 068 1 427
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 200 390 4 144
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 8 022 −11
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 9 049 128
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 9 049 128
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 58 147 0
10 Alte pasive 270 749 −405
11 Conturi de reevaluare 478 272 0
12 Capital și rezerve 107 201 0
Total pasive 4 696 531 4 612