Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

22. studenog 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 474 061 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 355 460 1 154
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 82 337 8
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 273 123 1 146
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 19 450 −502
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 18 026 1 057
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 026 1 057
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 665 456 340
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 894 347
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 663 559 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 3 −7
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 29 430 −4 007
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 837 551 6 284
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 621 921 6 603
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 215 629 −320
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 434 0
9 Ostala imovina 273 663 286
Ukupno imovina 4 696 531 4 612
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 256 261 −460
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 888 274 −27 228
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 657 795 −26 295
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 230 478 −933
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 4 689 −726
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 415 476 29 170
  5.1 Opća država 275 409 27 743
  5.2 Ostale obveze 140 068 1 427
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 200 390 4 144
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 022 −11
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 049 128
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 049 128
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 147 0
10 Ostale obveze 270 749 −405
11 Računi revalorizacije 478 272 0
12 Kapital i pričuve 107 201 0
Ukupno obveze 4 696 531 4 612