Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.8.2014

26.8.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.8.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 213,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
21.8.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 362,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 5,4 miljardilla eurolla 970,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 8,7 miljardilla eurolla 66,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 9,2 miljardilla eurolla 472 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.8.2014 erääntyi 108,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 107,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 2,9 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 25,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 19,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 3,6 miljardilla eurolla 195,4 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 22.8.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 148,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 32,9 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 13,8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 16,4 miljardilla eurolla 205,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 433 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 249 284 211
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 833 11
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 168 451 200
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 308 −232
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 904 653
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 904 653
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 497 636 −3 395
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 107 612 −591
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 389 963 −2 861
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 4 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 57 57
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 61 941 −4 818
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 557 715 −3 165
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 195 445 −3 566
7.2 Muut arvopaperit 362 270 401
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 709 0
9 Muut saamiset 241 089 588
Vastaavaa yhteensä 2 013 019 −10 156
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 970 274 −5 368
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 230 875 −10 626
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 205 216 −16 404
2.2 Talletusmahdollisuus 25 626 5 777
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 33 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 801 −3
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 95 070 8 786
5.1 Julkisyhteisöt 66 369 8 695
5.2 Muut 28 700 92
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 998 −1 770
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 082 71
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 850 −271
8.1 Talletukset ja muut velat 5 850 −271
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 368 0
10 Muut velat 212 973 −974
11 Arvonmuutostilit 301 418 0
12 Pääoma ja rahastot 95 312 0
Vastattavaa yhteensä 2 013 019 −10 156

Yhteyshenkilöt