Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 22 august 2014

26 august 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 22 august 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,2 miliarde EUR, până la 213,3 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
21 august 2014 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 75 de milioane USD 75 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,4 miliarde EUR, până la 362,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 5,4 miliarde EUR, până la 970,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 8,7 miliarde EUR, până la 66,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 9,2 miliarde EUR, până la 472 de miliarde EUR. Miercuri, 20 august 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 108,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 107,6 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 2,9 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (situație identică celei înregistrate în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 25,6 miliarde EUR (față de 19,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o scădere de 3,6 miliarde EUR, până la 195,4 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 22 august 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare a însumat 148,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziționare de obligațiuni garantate a fost de 32,9 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 13,8 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidențiate ca titluri deținute până la scadență.

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacțiilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 16,4 miliarde EUR, până la 205,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 433 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 249 284 211
2.1 Creanţe asupra FMI 80 833 11
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 168 451 200
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 308 −232
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 904 653
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 904 653
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 497 636 −3 395
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 107 612 −591
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 389 963 −2 861
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 4 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 57 57
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 61 941 −4 818
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 557 715 −3 165
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 195 445 −3 566
7.2 Alte titluri 362 270 401
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 709 0
9 Alte active 241 089 588
Total active 2 013 019 −10 156
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 970 274 −5 368
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 230 875 −10 626
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 205 216 −16 404
2.2 Facilitatea de depozit 25 626 5 777
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 33 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 801 −3
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 95 070 8 786
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 66 369 8 695
5.2 Alte angajamente 28 700 92
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 998 −1 770
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 082 71
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 850 −271
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 850 −271
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 368 0
10 Alte pasive 212 973 −974
11 Conturi de reevaluare 301 418 0
12 Capital şi rezerve 95 312 0
Total pasive 2 013 019 −10 156

Contacte media