Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. augusztus 22.

2014. augusztus 26.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. augusztus 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,2 milliárd euróval 213,3 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. augusztus 21. 7 napos, USA-dollár alapú likviditásnyújtó penziós ügyletek 75 millió USD 75 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,4 milliárd euróval 362,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,4 milliárd euróval 970,3 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,7 milliárd euróval 66,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 9,2 milliárd euróval csökkent, 472 milliárd euróra. 2014. augusztus 20-án, szerdán lejárt egy 108,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 107,6 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét során 2,9 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (miképpen az előző héten is), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 25,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 19,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 3,6 milliárd euróval 195,4 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. augusztus 22-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 148,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 32,9 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 13,8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 16,4 milliárd euróval 205,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 433 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 249 284 211
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 833 11
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 168 451 200
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 308 −232
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 904 653
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 904 653
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 497 636 −3 395
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 107 612 −591
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 389 963 −2 861
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 4 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 57 57
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 61 941 −4 818
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 557 715 −3 165
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 195 445 −3 566
7.2 Egyéb értékpapírok 362 270 401
8 Euróban denominált államadósság 26 709 0
9 Egyéb eszközök 241 089 588
Eszközök összesen 2 013 019 −10 156
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 970 274 −5 368
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 230 875 −10 626
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 205 216 −16 404
2.2 Betéti rendelkezésre állás 25 626 5 777
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 33 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 801 −3
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 95 070 8 786
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 66 369 8 695
5.2 Egyéb kötelezettségek 28 700 92
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 998 −1 770
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 082 71
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 850 −271
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 850 −271
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 368 0
10 Egyéb kötelezettségek 212 973 −974
11 Átértékelési számlák 301 418 0
12 Saját tőke 95 312 0
Források összesen 2 013 019 −10 156

Médiakapcsolatok