Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. rugpjūčio 22 d.

2014 m. rugpjūčio 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. rugpjūčio 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 213,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. rugpjūčio 21 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 75 mln. JAV dolerių 75 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 362,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,4 mlrd. eurų – iki 970,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,7 mlrd. eurų – iki 66,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,2 mlrd. eurų – iki 472 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. rugpjūčio 20 d., baigėsi 108,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 107,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 2,9 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (kaip ir užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 25,6 mlrd. eurų (palyginti su 19,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 3,6 mlrd. eurų – iki 195,4 mlrd. eurų, dėl pagal vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2014 m. rugpjūčio 22 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 148,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 32,9 mlrd. eurų ir 13,8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,4 mlrd. eurų – iki 205,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 433 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 249 284 211
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 833 11
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 168 451 200
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 308 −232
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 904 653
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 904 653
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 497 636 −3 395
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 107 612 −591
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 389 963 −2 861
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 4 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 57 57
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 61 941 −4 818
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 557 715 −3 165
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 195 445 −3 566
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 362 270 401
8 Valdžios skola eurais 26 709 0
9 Kitas turtas 241 089 588
Visas turtas 2 013 019 −10 156
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 970 274 −5 368
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 230 875 −10 626
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 205 216 −16 404
2.2 Indėlių galimybė 25 626 5 777
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 801 −3
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 95 070 8 786
5.1 Valdžiai 66 369 8 695
5.2 Kiti įsipareigojimai 28 700 92
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 998 −1 770
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 082 71
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 850 −271
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 850 −271
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 368 0
10 Kiti įsipareigojimai 212 973 −974
11 Perkainojimo sąskaitos 301 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 312 0
Visi įsipareigojimai 2 013 019 −10 156

Kontaktai žiniasklaidai