Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. august 2014

12. august 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

8. augustil 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 213,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
7. august 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 75 miljonit USA dollarit 75 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2,3 miljardi euro võrra 360,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2 miljardi euro võrra 973,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 4,3 miljardi euro võrra 66,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 5,9 miljardi euro võrra 483,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. augustil 2014 möödus 133,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 107,9 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 3,2 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 21,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 44,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna 199 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 8. augustil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 152,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 32,9 miljardi ja 13,8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5,2 miljardi euro võrra 214,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 432 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 249 403 941
2.1 Nõuded RVFle 81 130 −525
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 168 273 1 466
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 521 −375
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 905 380
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 905 380
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 504 912 −28 623
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 107 922 −25 382
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 396 974 −3 210
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 17 −28
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 66 126 −8 074
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 559 131 2 322
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 199 011 0
7.2 Muud väärtpaberid 360 120 2 322
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 709 4
9 Muud varad 241 119 −999
Varad kokku 2 025 258 −34 425
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 973 405 1 982
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 235 871 −27 987
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 214 475 −5 241
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 21 146 −22 972
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 251 226
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 012 194
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 96 732 −9 035
5.1 Valitsussektor 66 574 −4 305
5.2 Muud kohustused 30 158 −4 730
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 43 771 −464
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 015 −255
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 280 881
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 280 881
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 53 368 0
10 Muud kohustused 213 077 259
11 Ümberhindluskontod 301 418 0
12 Kapital ja reservid 95 311 0
Kohustused kokku 2 025 258 −34 425