Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. rugpjūčio 8 d.

2014 m. rugpjūčio 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. rugpjūčio 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 213,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. rugpjūčio 7 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 75 mln. JAV dolerių 75 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 360,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 973,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,3 mlrd. eurų – iki 66,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,9 mlrd. eurų – iki 483,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. rugpjūčio 6 d., baigėsi 133,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 107,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 3,2 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 21,1 mlrd. eurų (palyginti su 44,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė nesikeitė ir buvo 199 mlrd. eurų. Dėl to 2014 m. rugpjūčio 8 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 152,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 32,9 mlrd. eurų ir 13,8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 214,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 432 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 249 403 941
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 130 −525
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 168 273 1 466
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 521 −375
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 905 380
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 905 380
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 504 912 −28 623
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 107 922 −25 382
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 396 974 −3 210
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 17 −28
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 66 126 −8 074
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 559 131 2 322
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 199 011 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 360 120 2 322
8 Valdžios skola eurais 26 709 4
9 Kitas turtas 241 119 −999
Visas turtas 2 025 258 −34 425
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 973 405 1 982
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 235 871 −27 987
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 214 475 −5 241
2.2 Indėlių galimybė 21 146 −22 972
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 251 226
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 012 194
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 96 732 −9 035
5.1 Valdžiai 66 574 −4 305
5.2 Kiti įsipareigojimai 30 158 −4 730
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 43 771 −464
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 015 −255
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 280 881
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 280 881
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 368 0
10 Kiti įsipareigojimai 213 077 259
11 Perkainojimo sąskaitos 301 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 311 0
Visi įsipareigojimai 2 025 258 −34 425