Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 8 august 2014

12 august 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 8 august 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o reducere de 0,1 miliarde EUR, până la 213,3 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
7 august 2014 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 75 de milioane USD 75 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 2,3 miliarde EUR, până la 360,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au majorat cu 2 miliarde EUR, până la 973,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 4,3 miliarde EUR, până la 66,6 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a diminuat cu 5,9 miliarde EUR, până la 483,5 miliarde EUR. Miercuri, 6 august 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 133,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 107,9 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 3,2 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (situație identică celei înregistrate în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 21,1 miliarde EUR (față de 44,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au rămas nemodificate la valoarea de 199 de miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 8 august 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare a însumat 152,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziționare de obligațiuni garantate a fost de 32,9 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 13,8 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidențiate ca titluri deținute până la scadență.

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 5,2 miliarde EUR, până la 214,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 432 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 249 403 941
2.1 Creanţe asupra FMI 81 130 −525
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 168 273 1 466
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 521 −375
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 905 380
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 905 380
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 504 912 −28 623
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 107 922 −25 382
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 396 974 −3 210
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 17 −28
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 66 126 −8 074
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 559 131 2 322
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 199 011 0
7.2 Alte titluri 360 120 2 322
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 709 4
9 Alte active 241 119 −999
Total active 2 025 258 −34 425
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 973 405 1 982
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 235 871 −27 987
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 214 475 −5 241
2.2 Facilitatea de depozit 21 146 −22 972
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 251 226
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 012 194
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 96 732 −9 035
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 66 574 −4 305
5.2 Alte angajamente 30 158 −4 730
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 43 771 −464
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 015 −255
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 280 881
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 280 881
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 368 0
10 Alte pasive 213 077 259
11 Conturi de reevaluare 301 418 0
12 Capital şi rezerve 95 311 0
Total pasive 2 025 258 −34 425