Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. augusztus 8.

2014. augusztus 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. augusztus 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,1 milliárd euróval csökkent, 213,3 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. augusztus 7. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 75 millió USD 75 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,3 milliárd euróval 360,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2 milliárd euróval, 973,4 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,3 milliárd euróval csökkent, 66,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 5,9 milliárd euróval 483,5 milliárd euróra csökkent. 2014. augusztus 6-án, szerdán lejárt egy 133,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 107,9 milliárd euro értékben.

A hét során 3,2 milliárd euro értékben fizettek vissza hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket lejárat előtt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (miképpen az előző héten is), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 21,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 44,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott, értéke 199 milliárd euro maradt. Így a 2014. augusztus 8-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 152,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 32,9 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 13,8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 5,2 milliárd euróval 214,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 432 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 249 403 941
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 130 −525
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 168 273 1 466
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 521 −375
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 905 380
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 905 380
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 504 912 −28 623
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 107 922 −25 382
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 396 974 −3 210
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 17 −28
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 66 126 −8 074
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 559 131 2 322
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 199 011 0
7.2 Egyéb értékpapírok 360 120 2 322
8 Euróban denominált államadósság 26 709 4
9 Egyéb eszközök 241 119 −999
Eszközök összesen 2 025 258 −34 425
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 973 405 1 982
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 235 871 −27 987
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 214 475 −5 241
2.2 Betéti rendelkezésre állás 21 146 −22 972
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 251 226
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 012 194
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 96 732 −9 035
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 66 574 −4 305
5.2 Egyéb kötelezettségek 30 158 −4 730
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 43 771 −464
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 015 −255
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 280 881
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 280 881
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 368 0
10 Egyéb kötelezettségek 213 077 259
11 Átértékelési számlák 301 418 0
12 Saját tőke 95 311 0
Források összesen 2 025 258 −34 425