Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.8.2014

12.8.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.8.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,1 miljardilla eurolla 213,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
7.8.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2,3 miljardilla eurolla 360,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2 miljardilla eurolla 973,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4,3 miljardilla eurolla 66,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 5,9 miljardilla eurolla 483,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.8.2014 erääntyi 133,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 107,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 3,2 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 21,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 44,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 199 miljardia euroa. Perjantaina 8.8.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 152,3 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 32,9 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 13,8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 5,2 miljardilla eurolla 214,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 432 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 249 403 941
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 130 −525
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 168 273 1 466
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 521 −375
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 905 380
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 905 380
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 504 912 −28 623
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 107 922 −25 382
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 396 974 −3 210
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 17 −28
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 66 126 −8 074
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 559 131 2 322
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 199 011 0
7.2 Muut arvopaperit 360 120 2 322
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 709 4
9 Muut saamiset 241 119 −999
Vastaavaa yhteensä 2 025 258 −34 425
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 973 405 1 982
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 235 871 −27 987
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 214 475 −5 241
2.2 Talletusmahdollisuus 21 146 −22 972
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 251 226
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 012 194
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 96 732 −9 035
5.1 Julkisyhteisöt 66 574 −4 305
5.2 Muut 30 158 −4 730
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 43 771 −464
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 015 −255
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 280 881
8.1 Talletukset ja muut velat 6 280 881
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 368 0
10 Muut velat 213 077 259
11 Arvonmuutostilit 301 418 0
12 Pääoma ja rahastot 95 311 0
Vastattavaa yhteensä 2 025 258 −34 425