Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 8. kolovoza 2014.

12. kolovoza 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 8. kolovoza 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,1 milijardu EUR na 213,3 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
7. kolovoza 2014. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 75 milijuna USD 75 milijuna USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 2,3 milijarde EUR na 360,1 milijardu EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2 milijarde EUR na 973,4 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 4,3 milijarde EUR na 66,6 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 5,9 milijarda EUR na 483,5 milijarda EUR. U srijedu, 6. kolovoza 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 133,3 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 107,9 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 3,2 milijarde EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) bila je gotovo nula (kao i prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 21,1 milijardu EUR (u odnosu na 44,1 milijardu EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) ostala su nepromijenjena na 199 milijarda EUR. Stoga je u tjednu koji je završio 8. kolovoza 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 152,3 milijarde EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 32,9 milijarda EUR odnosno 13,8 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 5,2 milijarde EUR na 214,5 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 432 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 249 403 941
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 130 −525
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 168 273 1 466
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 521 −375
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 905 380
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 905 380
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 504 912 −28 623
5.1 Glavne operacije refinanciranja 107 922 −25 382
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 396 974 −3 210
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 17 −28
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −2
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 66 126 −8 074
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 559 131 2 322
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 199 011 0
7.2 Ostali vrijednosni papiri 360 120 2 322
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 709 4
9 Ostala imovina 241 119 −999
Ukupno imovina 2 025 258 −34 425
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 973 405 1 982
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 235 871 −27 987
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 214 475 −5 241
2.2 Novčani depoziti 21 146 −22 972
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 251 226
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 012 194
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 96 732 −9 035
5.1 Opća država 66 574 −4 305
5.2 Ostale obveze 30 158 −4 730
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 43 771 −464
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 015 −255
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 280 881
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 280 881
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 53 368 0
10 Ostale obveze 213 077 259
11 Računi revalorizacije 301 418 0
12 Kapital i pričuve 95 311 0
Ukupno obveze 2 025 258 −34 425