Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. srpnu 2014

12. srpna 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. srpna 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 0,1 mld. EUR na 213,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
7. srpna 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 75 mil. USD 75 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2,3 mld. EUR na 360,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2 mld. EUR na 973,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 4,3 mld. EUR na 66,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 5,9 mld. EUR na 483,5 mld. EUR. Ve středu 6. srpna 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 133,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 107,9 mld. EUR se splatností jeden týden.

Během sledovaného týdne bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před datem splatnosti 3,2 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 21,1 mld. EUR (oproti 44,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny na úrovni 199 mld. EUR. V týdnu končícím 8. srpna 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 152,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 32,9 mld. EUR, resp. 13,8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5,2 mld. EUR na 214,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 432 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 249 403 941
2.1 Pohledávky za MMF 81 130 −525
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 168 273 1 466
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 521 −375
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 905 380
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 905 380
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 504 912 −28 623
5.1 Hlavní refinanční operace 107 922 −25 382
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 396 974 −3 210
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 17 −28
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 66 126 −8 074
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 559 131 2 322
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 199 011 0
7.2 Ostatní cenné papíry 360 120 2 322
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 709 4
9 Ostatní aktiva 241 119 −999
Aktiva celkem 2 025 258 −34 425
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 973 405 1 982
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 235 871 −27 987
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 214 475 −5 241
2.2 Vkladová facilita 21 146 −22 972
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 251 226
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 012 194
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 96 732 −9 035
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 66 574 −4 305
5.2 Ostatní závazky 30 158 −4 730
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 43 771 −464
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 015 −255
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 280 881
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 280 881
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 368 0
10 Ostatní pasiva 213 077 259
11 Účty přecenění 301 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 311 0
Pasiva celkem 2 025 258 −34 425