Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.1.2012

17.1.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.1.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 4 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2009 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,1 miljardilla eurolla 271,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
12.1.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 6,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 5,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 344,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 7,2 miljardilla eurolla 876,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 3,1 miljardilla eurolla 76,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 51,1 miljardilla eurolla 109 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.1.2012 erääntyi 130,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 110,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 211,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 213 miljardin euron arvosta uusia talletuksia.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 493,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 463,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 4 miljardilla eurolla 278,8 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa ja uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen sekä alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 13.1.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 216,8 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 58,6 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 3,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 23,9 miljardilla eurolla 132,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 423 451 −4
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 246 024 22
2.1 Saamiset IMF:ltä 85 658 7
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 160 366 15
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 94 543 −1 103
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 23 489 −1 076
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 23 489 −1 076
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 817 255 −18 723
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 110 881 −19 741
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 703 894 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 386 995
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 94 23
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 69 534 2 696
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 623 042 4 073
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 278 835 4 005
7.2 Muut arvopaperit 344 207 68
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 926 0
9 Muut saamiset 345 723 3 232
Vastaavaa yhteensä 2 676 987 −10 884
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 876 589 −7 155
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 840 822 8 445
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 132 536 −23 931
2.2 Talletusmahdollisuus 493 272 29 707
2.3 Määräaikaistalletukset 213 000 1 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 015 1 169
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 354 287
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 87 509 −3 214
5.1 Julkisyhteisöt 76 525 −3 107
5.2 Muut 10 984 −107
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 117 730 −6 625
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 224 −2 424
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 777 1 413
8.1 Talletukset ja muut velat 9 777 1 413
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 942 0
10 Muut velat 208 460 −1 658
11 Arvonmuutostilit 394 031 0
12 Pääoma ja rahastot 81 550 47
Vastattavaa yhteensä 2 676 987 −10 884

Yhteyshenkilöt