Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 13 ianuarie 2012

17 ianuarie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 13 ianuarie 2012, scăderea de 4 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la 27 septembrie 2009), precum şi vânzării de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o reducere de 0,1 miliarde EUR, până la 271,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
12 ianuarie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 6,2 miliarde USD 5,7 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 0,1 miliarde EUR, până la 344,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 7,2 miliarde EUR, până la 876,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au redus cu 3,1 miliarde EUR, până la 76,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 51,1 miliarde EUR, până la 109 miliarde EUR. Miercuri, 11 ianuarie 2012, o operaţiune principală de refinanţare, în valoare de 130,6 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune, în valoare de 110,9 miliarde EUR, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 211,5 miliarde EUR şi au fost atrase depozite noi în valoare de 213 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 2,4 miliarde EUR (faţă de 1,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 493,3 miliarde EUR (faţă de 463,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 4 miliarde EUR, până la 278,8 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, precum şi răscumpărării unor titluri în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 13 ianuarie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 216,8 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 58,6 miliarde EUR şi cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 3,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 23,9 miliarde EUR, până la 132,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 423 451 −4
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 246 024 22
2.1 Creanţe asupra FMI 85 658 7
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 160 366 15
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 94 543 −1 103
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 23 489 −1 076
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 23 489 −1 076
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 817 255 −18 723
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 110 881 −19 741
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 703 894 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 386 995
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 94 23
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 69 534 2 696
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 623 042 4 073
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 278 835 4 005
7.2 Alte titluri 344 207 68
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 926 0
9 Alte active 345 723 3 232
Total active 2 676 987 −10 884
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 876 589 −7 155
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 840 822 8 445
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 132 536 −23 931
2.2 Facilitatea de depozit 493 272 29 707
2.3 Depozite pe termen fix 213 000 1 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 015 1 169
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 354 287
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 87 509 −3 214
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 76 525 −3 107
5.2 Alte angajamente 10 984 −107
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 117 730 −6 625
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 224 −2 424
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 777 1 413
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 777 1 413
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 942 0
10 Alte pasive 208 460 −1 658
11 Conturi de reevaluare 394 031 0
12 Capital şi rezerve 81 550 47
Total pasive 2 676 987 −10 884

Contacte media