Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. sausio 13 d.

2012 m. sausio 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. sausio 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 4 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinių bankų aukso sutartimi) ir kito Eurosistemos centrinio banko aukso monetų pardavimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 271,6 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. sausio 12 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 6,2 mlrd. JAV dolerių 5,7 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 344,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,2 mlrd. eurų – iki 876,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 76,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 51,1 mlrd. eurų – iki 109 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. sausio 11 d., baigėsi 130,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 110,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 211,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų indėlių, kurių vertė sudarė 213 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,4 mlrd. eurų (palyginti su 1,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 493,3 mlrd. eurų (palyginti su 463,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 278,8 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą bei antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą ir pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. sausio 13 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 216,8 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 58,6 mlrd. eurų ir 3,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 23,9 mlrd. eurų – iki 132,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 423 451 −4
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 246 024 22
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 658 7
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 160 366 15
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 94 543 −1 103
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 23 489 −1 076
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 23 489 −1 076
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 817 255 −18 723
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 110 881 −19 741
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 703 894 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 386 995
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 94 23
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 69 534 2 696
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 623 042 4 073
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 278 835 4 005
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 344 207 68
8 Valdžios skola eurais 33 926 0
9 Kitas turtas 345 723 3 232
Visas turtas 2 676 987 −10 884
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 876 589 −7 155
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 840 822 8 445
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 132 536 −23 931
2.2 Indėlių galimybė 493 272 29 707
2.3 Terminuotieji indėliai 213 000 1 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 015 1 169
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 354 287
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 87 509 −3 214
5.1 Valdžiai 76 525 −3 107
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 984 −107
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 117 730 −6 625
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 224 −2 424
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 777 1 413
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 777 1 413
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 942 0
10 Kiti įsipareigojimai 208 460 −1 658
11 Perkainojimo sąskaitos 394 031 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 550 47
Visi įsipareigojimai 2 676 987 −10 884

Kontaktai žiniasklaidai