Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. január 13.

2012. január 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. január 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 4 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2009. szeptember 27-én hatályba lépett központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, valamint egy másik eurorendszerbeli központi bank aranyérme-eladása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,1 milliárd euróval csökkent, 271,6 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. január 12. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 6,2 milliárd USD 5,7 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 344,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 7,2 milliárd euróval 876,6 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3,1 milliárd euróval csökkent, 76,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 51,1 milliárd euróval csökkent, 109 milliárd euróra. 2012. január 11-én, szerdán lejárt egy 130,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 110,9 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 211,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb betétgyűjtésre került sor 213 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 2,4 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 493,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 463,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 4 milliárd euróval 278,8 milliárd euróra emelkedett. A növekedés hátterében az értékpapír-piaci program és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás, valamint az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott értékpapír-visszaváltás állt. Így a 2012. január 13-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 216,8 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 58,6 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 3,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 23,9 milliárd euróval 132,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 423 451 −4
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 246 024 22
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 85 658 7
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 160 366 15
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 94 543 −1 103
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 23 489 −1 076
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 23 489 −1 076
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 817 255 −18 723
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 110 881 −19 741
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 703 894 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 386 995
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 94 23
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 69 534 2 696
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 623 042 4 073
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 278 835 4 005
7.2 Egyéb értékpapírok 344 207 68
8 Euróban denominált államadósság 33 926 0
9 Egyéb eszközök 345 723 3 232
Eszközök összesen 2 676 987 −10 884
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 876 589 −7 155
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 840 822 8 445
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 132 536 −23 931
2.2 Betéti rendelkezésre állás 493 272 29 707
2.3 Lekötött betétek 213 000 1 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 015 1 169
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 354 287
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 87 509 −3 214
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 76 525 −3 107
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 984 −107
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 117 730 −6 625
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 224 −2 424
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 777 1 413
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 777 1 413
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 942 0
10 Egyéb kötelezettségek 208 460 −1 658
11 Átértékelési számlák 394 031 0
12 Saját tőke 81 550 47
Források összesen 2 676 987 −10 884

Médiakapcsolatok