Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. birželio 4 d.

2010 m. birželio 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. birželio 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,5 mlrd. eurų – iki 173,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais

2010 m. birželio 3 d. baigėsi septynių dienų trukmės 5,4 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo operacijos terminas. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko su Federaline rezervų sistema sudarytą laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų liniją).

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. birželio 3 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 5,4 mlrd. JAV dolerių

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 304,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,7 mlrd. eurų – iki 809,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,6 mlrd. eurų – iki 117,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 31,8 mlrd. eurų – iki 440,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. birželio 2 d., baigėsi 106 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 117,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 26,5 mlrd. eurų vertės indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 35 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 350,9 mlrd. eurų (palyginti su 316,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 6,2 mlrd. eurų iki 96,2 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų 4,9 mlrd. eurų sumai pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir 1,3 mlrd. eurų sumai pagal padengtų obligacijų eurais pirkimo programą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,4 mlrd. eurų – iki 171,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 286 692 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 213 020 747
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 441 −84
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 143 580 830
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 705 −5 038
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 843 −218
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 843 −218
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 826 577 11 439
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 117 727 11 713
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 708 805 −32
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 8 −242
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 37 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 574 −2 840
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 400 650 2 439
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 96 178 6 168
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 304 471 −3 729
8 Valdžios skola eurais 35 576 0
9 Kitas turtas 251 871 3 529
Visas turtas 2 098 508 10 057
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 809 442 4 737
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 557 257 30 913
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 171 325 −12 350
2.2 Indėlių galimybė 350 902 34 739
2.3 Terminuotieji indėliai 35 000 8 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 30 24
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 613 106
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 125 371 −20 358
5.1 Valdžiai 117 154 −20 560
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 217 202
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 639 −7 867
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 184 133
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 265 123
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 265 123
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 033 0
10 Kiti įsipareigojimai 170 183 2 269
11 Perkainojimo sąskaitos 249 205 0
12 Kapitalas ir rezervai 77 314 0
Visi įsipareigojimai 2 098 508 10 057

Kontaktai žiniasklaidai