Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.2.2008

12.2.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.2.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 38 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 151,7 miljardina eurona asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,3 miljardilla eurolla 100,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 653,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,7 miljardilla eurolla 45,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 5,5 miljardilla eurolla 429,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.2.2008 erääntyi 167,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 161,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö niin ikään 0,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 1,9 miljardilla eurolla 196,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 201 414 −38
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 140 789 −2 257
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 119 −2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 670 −2 255
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 36 977 2 452
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 006 505
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 006 505
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 430 434 −5 565
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 161 501 −6 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 268 491 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 432 428
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 10 7
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 631 −64
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 100 664 1 324
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 634 0
9 Muut saamiset 333 743 1 017
Vastaavaa yhteensä 1 328 292 −2 626
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 653 384 760
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 197 236 −2 004
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 196 530 −1 941
2.2 Talletusmahdollisuus 356 −154
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 350 91
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 256 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 52 067 −2 990
5.1 Julkisyhteisöt 45 098 −2 722
5.2 Muut 6 969 −268
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 48 656 −141
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 026 −275
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 747 480
8.1 Talletukset ja muut velat 19 747 480
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 311 0
10 Muut velat 133 294 1 545
11 Arvonmuutostilit 147 665 0
12 Pääoma ja rahastot 69 650 −1
Vastattavaa yhteensä 1 328 292 −2 626