Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. február 8.

2008. február 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. február 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 38 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank nettó aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében gyakorlatilag nem változott, értéke 151,7 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,3 milliárd  euróval 100,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,8 milliárd euróval, 653,4 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,7 milliárd euróval csökkent, 45,1 milliárd euróra.

A monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 5,5 milliárd euróval csökkent, 429,7 milliárd euróra. 2008. február 6-án, szerdán lejárt egy 167,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 161,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,4 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval).

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,9 milliárd euróval csökkent, 196,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 201 414 −38
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 140 789 −2 257
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 119 −2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 670 −2 255
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 36 977 2 452
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 006 505
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 006 505
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 430 434 −5 565
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 161 501 −6 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 268 491 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 432 428
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 10 7
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 30 631 −64
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 100 664 1 324
8 Euróban denominált államadósság 38 634 0
9 Egyéb eszközök 333 743 1 017
Eszközök összesen 1 328 292 −2 626
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 653 384 760
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 197 236 −2 004
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 196 530 −1 941
2.2 Betéti rendelkezésre állás 356 −154
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 350 91
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 256 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 52 067 −2 990
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 45 098 −2 722
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 969 −268
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 48 656 −141
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 026 −275
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 747 480
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 747 480
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 311 0
10 Egyéb kötelezettségek 133 294 1 545
11 Átértékelési számlák 147 665 0
12 Saját tőke 69 650 −1
Források összesen 1 328 292 −2 626