Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. vasario 8 d.

2008 m. vasario 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. vasario 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 38 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir buvo 151,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 100,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 653,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 45,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,5 mlrd. eurų – iki 429,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. vasario 6 d., baigėsi 167,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 161,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,4 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,4 mlrd. eurų (palyginti su 0,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 196,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 201 414 −38
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 140 789 −2 257
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 119 −2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 670 −2 255
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 36 977 2 452
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 006 505
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 006 505
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 430 434 −5 565
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 161 501 −6 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 268 491 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 432 428
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 7
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 631 −64
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 100 664 1 324
8 Valdžios skola eurais 38 634 0
9 Kitas turtas 333 743 1 017
Visas turtas 1 328 292 −2 626
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 653 384 760
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 197 236 −2 004
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 196 530 −1 941
2.2 Indėlių galimybė 356 −154
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 350 91
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 256 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 52 067 −2 990
5.1 Valdžiai 45 098 −2 722
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 969 −268
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 48 656 −141
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 026 −275
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 747 480
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 747 480
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 311 0
10 Kiti įsipareigojimai 133 294 1 545
11 Perkainojimo sąskaitos 147 665 0
12 Kapitalas ir rezervai 69 650 −1
Visi įsipareigojimai 1 328 292 −2 626