Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 8 februarie 2008

12 februarie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 8 februarie 2008, scăderea de 38 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 151,7 miliarde EUR pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 1,3 miliarde EUR, până la 100,7 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 0,8 miliarde EUR, până la nivelul de 653,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 2,7 miliarde EUR, până la 45,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 5,5 miliarde EUR, până la 429,7 miliarde EUR. Miercuri, 6 februarie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 167,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 161,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,4 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,4 miliarde EUR (comparativ cu 0,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 1,9 miliarde EUR, până la 196,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 201 414 −38
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 140 789 −2 257
2.1 Creanţe asupra FMI 9 119 −2
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 670 −2 255
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 36 977 2 452
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 006 505
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 006 505
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 430 434 −5 565
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 161 501 −6 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 268 491 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 432 428
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 10 7
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 30 631 −64
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 100 664 1 324
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 634 0
9 Alte active 333 743 1 017
Total active 1 328 292 −2 626
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 653 384 760
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 197 236 −2 004
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 196 530 −1 941
2.2 Facilitatea de depozit 356 −154
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 350 91
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 256 0
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 52 067 −2 990
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 45 098 −2 722
5.2 Alte angajamente 6 969 −268
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 48 656 −141
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 026 −275
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 747 480
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 747 480
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 311 0
10 Alte pasive 133 294 1 545
11 Conturi de reevaluare 147 665 0
12 Capital şi rezerve 69 650 −1
Total pasive 1 328 292 −2 626