Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. únoru 2008

12. února 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. února 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 38 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí další centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí téměř nezměněn na úrovni 151,7 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,3 mld. EUR na 100,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,8 mld. EUR na 653,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 2,7 mld. EUR na 45,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 5,5 mld. EUR na 429,7 mld. EUR. Ve středu 6. února 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 167,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 161,5 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,4 mld. EUR (zatímco během minulého týdne zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,4 mld. EUR (na rozdíl od 0,5 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,9 mld. EUR na 196,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 201 414 −38
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 140 789 −2 257
2.1 Pohledávky za MMF 9 119 −2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 670 −2 255
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 36 977 2 452
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 006 505
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 006 505
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 430 434 −5 565
5.1 Hlavní refinanční operace 161 501 −6 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 268 491 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 432 428
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 10 7
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 631 −64
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 100 664 1 324
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 634 0
9 Ostatní aktiva 333 743 1 017
Aktiva celkem 1 328 292 −2 626
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 653 384 760
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 197 236 −2 004
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 196 530 −1 941
2.2 Vkladová facilita 356 −154
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 350 91
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 256 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 52 067 −2 990
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 45 098 −2 722
5.2 Ostatní závazky 6 969 −268
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 48 656 −141
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 026 −275
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 747 480
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 747 480
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 311 0
10 Ostatní pasiva 133 294 1 545
11 Účty přecenění 147 665 0
12 Kapitál a rezervní fondy 69 650 −1
Pasiva celkem 1 328 292 −2 626