Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. veebruar 2008

12. veebruar 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

8. veebruaril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 38 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute tulemusel praktiliselt muutumatuna 151,7 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,3 miljardi euro võrra 100,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,8 miljardi euro võrra 653,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,7 miljardi euro võrra 45,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 5,5 miljardi euro võrra 429,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. veebruaril 2008 möödus 167,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 161,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,4 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,9 miljardi euro võrra 196,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 201 414 −38
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 140 789 −2 257
2.1 Nõuded RVFle 9 119 −2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 670 −2 255
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 36 977 2 452
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 006 505
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 006 505
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 430 434 −5 565
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 161 501 −6 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 268 491 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 432 428
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 10 7
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 631 −64
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 100 664 1 324
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 634 0
9 Muud varad 333 743 1 017
Varad kokku 1 328 292 −2 626
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 653 384 760
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 197 236 −2 004
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 196 530 −1 941
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 356 −154
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 350 91
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 256 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 52 067 −2 990
5.1 Valitsussektor 45 098 −2 722
5.2 Muud kohustused 6 969 −268
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 48 656 −141
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 026 −275
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 747 480
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 747 480
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 311 0
10 Muud kohustused 133 294 1 545
11 Ümberhindluskontod 147 665 0
12 Kapital ja reservid 69 650 −1
Kohustused kokku 1 328 292 −2 626