European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. sausio 18 d.

2008 m. sausio 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. sausio 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 41 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 152,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu. Baigėsi vienos likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais terminas ir, kaip 2008 m. sausio 10 d. ECB skelbė pranešime spaudai, buvo atlikta nauja 10 mlrd. eurų vertės operacija. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 96,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,2 mlrd. eurų – iki 653,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,3 mlrd. eurų – iki 38,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 39,3 mlrd. eurų – iki 458,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. sausio 16 d., baigėsi 151,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 190,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 50,2 mlrd. eurų – iki 230,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 201 663 −41
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 140 963 315
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 126 −17
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 837 332
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 36 942 −1 771
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 658 127
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 658 127
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 459 024 38 852
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 190 500 39 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 268 487 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 −183
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 36 35
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 294 3 307
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 96 695 −607
8 Valdžios skola eurais 38 705 0
9 Kitas turtas 331 835 −465
Visas turtas 1 350 779 39 717
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 653 245 −6 150
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 231 056 49 771
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 230 825 50 211
2.2 Indėlių galimybė 212 −453
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 19 13
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 334 −11
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 47 068 −7 975
5.1 Valdžiai 38 760 −8 338
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 308 363
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 48 621 3 017
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 369 264
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 458 −337
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 458 −337
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 311 0
10 Kiti įsipareigojimai 127 944 1 153
11 Perkainojimo sąskaitos 147 665 0
12 Kapitalas ir rezervai 69 708 −15
Visi įsipareigojimai 1 350 779 39 717
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai