Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. oktoober 2005

1. november 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

28. oktoobril 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 398 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 165,6 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,5 miljardi euro võrra 92,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,9 miljardi euro võrra 536,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 1,4 miljardi euro võrra 57,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 5,5 miljardi euro võrra 391,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. oktoobril 2005 möödus 296 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 301,5 miljardit eurot. Reedel, 28. oktoobril 2005 möödus 30 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 30 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab samuti ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,9 miljardi euro võrra 150,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 149 170 −398
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 160 162 −1 133
2.1 Nõuded RVFle 19 254 −6
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 140 908 −1 127
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 363 277
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 8 712 175
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 8 712 175
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 391 476 5 471
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 301 466 5 466
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 002 3
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 7 2
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 257 −134
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 92 315 532
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 757 4
9 Muud varad 136 292 158
Varad kokku 1 003 504 4 952
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 536 209 2 942
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 150 290 929
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 150 193 919
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 71 −11
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 26 21
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 153 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 65 261 1 588
5.1 Valitsussektor 57 628 1 368
5.2 Muud kohustused 7 633 220
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 11 182 233
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 219 −3
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 801 −639
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 801 −639
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 885 0
10 Muud kohustused 62 348 −99
11 Ümberhindluskontod 103 749 0
12 Kapital ja reservid 58 407 1
Kohustused kokku 1 003 504 4 952
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid