Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. říjnu 2005

1. listopadu 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. října 2005 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 398 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly tři centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,2 mld. EUR na 165,6 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 92.3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,9 mld. EUR na 536,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 1,4 mld. EUR na 57,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 5,5 mld. EUR na 391,4 mld. EUR. Ve středu 26. října 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 296 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 301,5 mld. EUR. V pátek 28. října 2005 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 30 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 30 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), objem prostředků uložených pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) dosáhl 0,1 mld. EUR (také obdobně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0.9 mld. EUR na 150,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 149 170 −398
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 160 162 −1 133
2.1 Pohledávky za MMF 19 254 −6
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 140 908 −1 127
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 363 277
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 8 712 175
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 8 712 175
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 391 476 5 471
5.1 Hlavní refinanční operace 301 466 5 466
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 002 3
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 7 2
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 257 −134
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 92 315 532
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 757 4
9 Ostatní aktiva 136 292 158
Aktiva celkem 1 003 504 4 952
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 536 209 2 942
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 150 290 929
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 150 193 919
2.2 Vkladová facilita 71 −11
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 26 21
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 153 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 65 261 1 588
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 57 628 1 368
5.2 Ostatní závazky 7 633 220
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 11 182 233
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 219 −3
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 801 −639
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 801 −639
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 885 0
10 Ostatní pasiva 62 348 −99
11 Účty přecenění 103 749 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 407 1
Pasiva celkem 1 003 504 4 952
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média