Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorenszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. október 28.

2005. november 1.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. október 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 398 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer három nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 165,6 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,5 milliárd euróval emelkedett, 92,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,9 milliárd euróval nőtt, 536,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 1,4 milliárd euróval nőtt, 57,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 5,5 milliárd euróval emelkedett, 391,4 milliárd euróra. 2005. október 26-án, szerdán lejárt egy 296 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 301,5 milliárd euro értékben. 2005. október 28-án, pénteken lejárt egy 30 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 30 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (az előző héttel megközelítőleg azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2. tétel) 0,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szintén az előző héttel megközelítőleg azonos módon).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 0,9 milliárd euróval nőtt, 150,2 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 149 170 −398
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 160 162 −1 133
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 19 254 −6
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 140 908 −1 127
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 363 277
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 8 712 175
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 8 712 175
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 391 476 5 471
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 301 466 5 466
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 002 3
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 7 2
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 257 −134
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 92 315 532
8 Euróban denominált államadósság 40 757 4
9 Egyéb eszközök 136 292 158
Eszközök összesen 1 003 504 4 952
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 536 209 2 942
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 150 290 929
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 150 193 919
2.2 Betéti rendelkezésre állás 71 −11
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 26 21
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 153 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 65 261 1 588
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 57 628 1 368
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 633 220
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 11 182 233
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 219 −3
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 801 −639
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 801 −639
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 885 0
10 Egyéb kötelezettségek 62 348 −99
11 Átértékelési számlák 103 749 0
12 Saját tőke 58 407 1
Források összesen 1 003 504 4 952
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok