Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.10.2005

1.11.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.10.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 398 miljoonalla eurolla kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 165,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,5 miljardilla eurolla 92,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,9 miljardilla eurolla 536,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 1,4 miljardilla eurolla 57,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 5,5 miljardilla eurolla 391,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.10.2005 erääntyi 296 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 301,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Perjantaina 28.10.2005 erääntyi 30 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 30 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännössä nollassa (eli lähes sama kuin edellisellä viikolla), kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (myös lähes sama kuin edellisellä viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 0,9 miljardilla eurolla 150,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 149 170 −398
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 160 162 −1 133
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 254 −6
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 140 908 −1 127
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 363 277
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 8 712 175
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 8 712 175
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 391 476 5 471
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 301 466 5 466
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 002 3
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 7 2
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 257 −134
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 92 315 532
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 757 4
9 Muut saamiset 136 292 158
Vastaavaa yhteensä 1 003 504 4 952
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 536 209 2 942
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 150 290 929
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 150 193 919
2.2 Talletusmahdollisuus 71 −11
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 26 21
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 153 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 65 261 1 588
5.1 Julkisyhteisöt 57 628 1 368
5.2 Muut 7 633 220
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 182 233
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 219 −3
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 801 −639
8.1 Talletukset ja muut velat 9 801 −639
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 885 0
10 Muut velat 62 348 −99
11 Arvonmuutostilit 103 749 0
12 Pääoma ja rahastot 58 407 1
Vastattavaa yhteensä 1 003 504 4 952
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle