Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. spalio 28 d.

2005 m. lapkričio 1 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. spalio 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 398 mln. eurų dėl trijų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 165,6 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 92,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 536,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 57,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,5 mlrd. eurų – iki 391,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. spalio 26 d., baigėsi 296 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 301,5 mlrd. eurų vertės operacija. Penktadienį, 2005 m. spalio 28 d., baigėsi 30 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 30 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (taip pat beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 150,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 149 170 −398
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 160 162 −1 133
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 254 −6
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 140 908 −1 127
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 363 277
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 8 712 175
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 8 712 175
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 391 476 5 471
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 301 466 5 466
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 002 3
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 7 2
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 257 −134
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 92 315 532
8 Valdžios skola eurais 40 757 4
9 Kitas turtas 136 292 158
Visas turtas 1 003 504 4 952
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 536 209 2 942
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 150 290 929
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 150 193 919
2.2 Indėlių galimybė 71 −11
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 26 21
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 153 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 65 261 1 588
5.1 Valdžiai 57 628 1 368
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 633 220
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 11 182 233
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 219 −3
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 801 −639
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 801 −639
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 885 0
10 Kiti įsipareigojimai 62 348 −99
11 Perkainojimo sąskaitos 103 749 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 407 1
Visi įsipareigojimai 1 003 504 4 952
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai