Menu
PRESSEMEDDELELSE

Nye rammer i forbindelse med styringen af risikoen på godkendte aktiver

2. juli 2003

I sammenhæng med den regelmæssige vurdering af rammerne i forbindelse med styringen af risikoen på godkendte aktiver til Eurosystemets kreditoperationer (fx intradag likviditet og pengepolitiske operationer) har Styrelsesrådet for ECB godkendt følgende ændringer:

  1. Liste 1-papirer opdeles i fire likviditetskategorier med hver deres haircuts.
  2. Fordelingen på løbetidssegmenter vælges på en sådan måde, at udestående fordeles ligeligt mellem de forskellige segmenter.
  3. Anvendelsen af initialmarginer i tilbageførselsforretninger ophører, og de tærskelværdier, der anvendes i forbindelse med margin calls, nedsættes.
  4. For at skabe sammenhæng mellem de nye haircuts for godkendte liste 1-papirer og de haircuts, der gælder for godkendte liste 2-papirer, er sidstnævnte også blevet ændret, så de tager højde for både afviklingen af initialmarginerne og de nye løbetidssegmenter.

Bilaget til denne pressemeddelelse "Ændring af rammerne i forbindelse med styringen af risikoen på godkendte liste 1- og liste 2-papirer" indeholder en nærmere beskrivelse af ændringerne [Publications].

Styrelsesrådet har besluttet at informere modparterne om ændringerne af rammerne i forbindelse med styringen af risikoen på liste 1- og liste 2-papirer. Ændringerne træder i kraft, når de er blevet gennemført af de nationale centralbanker, hvilket forventes at ske i 1. kvartal 2004.

Speaking engagements

Medie- og pressehenvendelser