Menu
LEHDISTÖTIEDOTE:

Vakuuksien uusi riskienhallintajärjestelmä

2.7.2003

Eurojärjestelmän luotto-operaatioissa (eli päivänsisäisessä luotonannossa ja rahapoliittisissa operaatioissa) käytettävien vakuuskelpoisten arvopapereiden riskienhallinnan säännöllisen arvioinnin yhteydessä EKP:n neuvosto on hyväksynyt seuraavat muutokset riskienhallintajärjestelmään:

  1. Ykköslistan arvopaperit jaetaan neljään likvidiysryhmään ja kullekin ryhmälle määritellään erityinen markkina-arvon aliarvostusasteikko.
  2. Aliarvostusasteikkojen maturiteettiluokat valitaan siten, että arvopaperikanta jakaantuu tasaisesti maturiteettiluokittain.
  3. Käänteisoperaatioissa sovellettujen alkumarginaalien käytöstä luovutaan ja vakuuksien muutospyyntöjen kynnyspistetasoja alennetaan.
  4. Ykkös- ja kakkoslistan arvopapereiden uusien markkina-arvon aliarvostusasteikkojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi myös kakkoslistan markkina-arvon aliarvostuksia muutetaan siten, että niissä otetaan huomioon sekä alkumarginaalien käytöstä luopuminen että uudet maturiteettiluokat.

Asiakirjassa "Muutoksia vakuuskelpoisten ykkös- ja kakkoslistan arvopapereiden riskienhallintajärjestelmään" esitetään yksityiskohtaisesti riskienhallintajärjestelmän muutokset [Publications].

EKP:n neuvosto on päättänyt tiedottaa vastapuolille näistä ykkös- ja kakkoslistan arvopapereiden riskienhallintajärjestelmän muutoksista. Muutokset tulevat voimaan, kun kansalliset keskuspankit ovat panneet ne täytäntöön suunnitelmien mukaan vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä.

Speaking engagements

Yhteyshenkilöt