Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 11 10
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 613 301 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 506 206 −161
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 234 256 21
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 271 950 −182
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 539 903
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 152 344
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 152 344
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 502 681 −1 277
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 6 850 −1 277
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 495 831 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 25 823 37
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 922 159 −3 141
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 721 702 −2 880
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 200 458 −261
8 Valdžios skola eurais 20 985 0
9 Kitas turtas 378 019 543
Visas turtas 6 998 866 −2 752
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 550 034 −3 148
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 715 807 −597
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 154 902 −12 223
  2.2 Indėlių galimybė 3 560 877 11 625
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 821 255
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 284 921 3 520
  5.1 Valdžiai 206 141 5 627
  5.2 Kiti įsipareigojimai 78 779 −2 108
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 228 199 1 733
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 067 483
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 163 270
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 163 270
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 180 715 0
10 Kiti įsipareigojimai 256 713 −5 269
11 Perkainojimo sąskaitos 604 185 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 242 0
Visi įsipareigojimai 6 998 866 −2 752
Annexes
14 November 2023