Menu

Az EKB figyelemmel kíséri a közösségi médiát

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Európai Központi Bank (EKB) szeretné megismerni, milyen beszélgetések folynak a közösségi média felhasználók között a pénzpolitikáról, a bankfelügyeletről és az EKB-val kapcsolatos egyéb releváns témákról. Ez ugyanis megkönnyíti számunkra a nagyközönség igényeinek felmérését, amikor kialakítjuk tájékoztatásunkat. Ebből a célból, más közintézményekhez hasonlóan, elemezzük a feladatainkkal kapcsolatos közösségimédia-aktivitást, és követjük az EKB közösségi médiacsatornáinak használatát. Az elemzésből levonható következtetések segítenek az EKB tájékoztatási stratégiájának kialakításában.

Az EKB-ra vonatkozó adatvédelmi jogi feltételrendszer

A személyes adatokat az Európai Unió adatvédelmi jogszabályaival összhangban dolgozzuk fel.

Ki a felelős a személyes adatok feldolgozásáért?

Az adatfeldolgozás kontrolleri funkcióját az EKB látja el. A nyilvánosságtól kapott közösségi médiaadatokat utasításaink alapján külső szolgáltató dolgozza fel és elemzi.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A személyes adatok gyűjtése és kezelése hozzájárul ahhoz, hogy az EKB a feladatait a közérdeket szem előtt tartva láthassa el. Az adatfeldolgozás során gondoskodunk a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő konkrét garanciák érvényesítéséről. Konzultálunk az európai adatvédelmi biztossal, és követjük a kapott ajánlásokat.

A kezelt adatok eredete, típusa

A külső szolgáltató a különféle közösségi médiacsatornákon közzétett felhasználói posztok adatait gyűjti össze és elemzi olyan internetes források alapján, mint például a fórumok, blogok és internetes hírportálok. Csak nyilvánosan elérhető információkat dolgoznak fel.

A külső szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli az EKB megbízásából:

  • azonosítók (név, felhasználónév, felhasználói azonosító, földrajzi adatok)
  • személyes jellemzők (életkor, nem, családi állapot)
  • fogyasztói szokások
  • hobbi, érdeklődési kör
  • szakmai háttér, iskolai végzettség
  • képek, videók
  • az elemzett honlapon vagy egy harmadik személy oldalán közzétett egyéb adat

Míg a külső szolgáltató az összes felsorolt adatot összegyűjti, mi csak egy részüket elemezzük, többnyire összesített formában. Ugyanakkor előfordul, hogy egyéni idézeteket is rögzítünk példaként, illusztrálandó a közösségi médiában az EKB-val kapcsolatos általános megnyilvánulásokat. Legtöbbször olyanoktól idézünk, akik foglalkozásuknál fogva vagy véleményvezérként posztolnak az EKB-ról.

Szigorúan korlátozzuk a megfigyelt témákat, és garantáljuk, hogy a külső szolgáltatói adatbázis megtekintése és felhasználása során munkatársaink világos utasítások szerint és a titoktartási kötelezettségek betartása mellett járjanak el.

Ki kapja meg a személyes adatokat?

A személyes adatokba kizárólag az EKB engedélyével rendelkező munkatársaink tekinthetnek be.

Mennyi ideig őrzi az EKB a személyes adatokat?

A személyes adatokat tartalmazó jelentéseket legfeljebb öt évig tároljuk, ez után megsemmisítjük, illetve töröljük őket. Az EKB utasítására a külső szolgáltató hat hónap után törli a keresési eredményeket, valamint az automatikus háttérmásolatokat a szolgáltatói szerverekről.

A közösségi médiát felhasználók jogai

Az érintetteknek jogukban áll személyes adataik megtekintése és módosítása, az adatkezelés korlátozása és bizonyos feltételek mellett az adattörlés kérése. Mivel nem vagyunk közvetlen kapcsolatban az érintett közösségi média felhasználókkal, és elvben nem férünk hozzá az elérhetőségi adataikhoz, egyéni tájékoztatásuk lehetetlen volna, illetve aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Ebből az okból kifolyólag ezen az adatvédelmi nyilatkozaton keresztül tájékoztatjuk őket.

Jogérvényesítés

Az érintettek az említett jogokat a médiakövető csapatnak küldött e-mail útján gyakorolhatják.

További információk

Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos további tájékoztatást és a kapcsolattartó személyek elérhetőségét az EKB külső szolgáltatójának adatvédelmi előírásai hivatkozás alatt találhatják.

További kérdés esetén az EKB adatvédelmi irodája is fogad e-mail üzenetet.

Kapcsolatfelvétel az európai adatvédelmi biztossal

Emellett az érintetteknek bármikor jogukban áll, hogy személyes adataik feldolgozásával kapcsolatos kérdéseikkel megkeressék az európai adatvédelmi biztost.