Felelősségkizáró nyilatkozat és szerzői jogvédelmi nyilatkozat

Felelősségkizáró nyilatkozat

Az Európai Központi Bank (EKB) honlapjának célja, hogy megkönnyítse a betekintést a nyilvánosság számára a bank és a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) tevékenységébe.Célunk, hogy aktuális és pontos információkat közöljünk. Mindemellett az EKB semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az ezen honlapon megjelent információkért.

Ezek az információk:

  • általános jellegűek, és nem vonatkoznak egyetlen természetes vagy jogi személy konkrét helyzetére sem;
  • időnként olyan külső honlapok felé irányíthatnak tovább, amelyek felett a bank nem rendelkezik ellenőrzési joggal, és amelyeket illetően semmiféle felelősséget nem vállal;
  • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak.

Jóllehet a honlapon közzétett referencia euro-árfolyamok, illetve egyéb árinformációk az EKB által megbízhatónak tekintett forrásból származnak, az EKB nem vállal sem felelősséget sem kötelezettséget semmi olyan veszteségért, amely bármelyik félnek a fenti közzétételhez kapcsolódó bármiféle döntéséből, tevékenységéből, illetve elmulasztott intézkedéséből adódik. Így az EKB semminemű felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal semmiféle gazdasági veszteségért, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért, beleértve - korlátozás nélkül - az olyan üzlet- és profitvesztést, amely az EKB referencia-kamatlábai vagy egyéb árfolyamokkal kapcsolatos információi közzétételének - beleértve a közzététel gyakoriságát, továbbá a kamatlábaknak vagy árfolyammal kapcsolatos információknak bármely személy általi felhasználását - közvetlen vagy közvetett következménye.

Kérjük, vegye figyelembe azt, hogy lehetetlen biztosítani, hogy az EKB internetes oldalain található dokumentumok, illetve egyéb információk pontosan megfeleljenek a hivatalosan elfogadott szövegeknek. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent EKB-s jogszabályok, valamint az egyéb, az EKB által közzétett dokumentációk, illetve adatok tekintendők hitelesnek.

Mindent elkövetünk, hogy csökkentsük a technikai hibákból eredő problémákat. Az EKB mindazonáltal nem tudja garantálni, hogy szolgáltatását nem kell megszakítania, illetve, hogy az említett problémák nem lehetnek hatással a szolgáltatásra. Az EKB semmiféle, az e honlap használatából vagy más, innen elérhető külső honlap használatából eredő ilyen jellegű probléma iránt felelősséget nem vállal.

E felelősségkizáró nyilatkozatnak nem célja, hogy a vonatkozó nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza a bank felelősségét, vagy hogy kizárja a felelősségét olyan ügyekben, amelyekért az említett jogszabályok értelmében felelős.

Amennyiben Ön belép erre a honlapra, úgy tekintjük, elfogadta a fentieket.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat

A honlapon található összes információhoz kapcsolódó szerzői jog tulajdonosa az Európai Központi Bank (Frankfurt am Main, Németország).

Ennek a honlapnak a felhasználói az alább feltüntetett kivételtől eltekintve a következő feltételek mellett szabadon felhasználhatják a honlapról közvetlenül szerzett információkat:

  1. A fenti információk terjesztése, illetve sokszorosítása során ügyelni kell a pontosságra, és az EKB-t mint forrást meg kell jelölni.
  2. Amennyiben az információk (a médiumtól függetlenül) eladásra szánt dokumentumok részét képezik, a kiadásért felelős természetes vagy jogi személy köteles a vevőt tájékoztatni az előfizetési vagy egyéb díj beszedése előtt, illetve minden alkalommal, amikor erről a honlapjáról származó információ kerül a vevőhöz, hogy az információkat ezen a honlapon keresztül ingyenesen is beszerezheti.
  3. Amennyiben a felhasználó az információkat (pl. statisztikai adatok szezonális kiigazításával, vagy növekedési ütemek számításával) átalakítja, ezt egyértelműen közölnie kell.
  4. Amennyiben valamilyen üzleti weboldalról vagy reklámozási célból biztosítanak linket ehhez a honlaphoz, a keresőablakban kizárólag ez a honlap jeleníthető meg (azaz azt nem keretezheti valamely más honlap).

Kivételt képeznek a fentiek alól a szerzők nevével ellátott dokumentumok (például az EKB füzetek és műhelytanulmányok), amelyek egészéről vagy egyes részeiről külön publikált utánzat, kiadvány vagy utánnyomat (függetlenül attól, hogy nyomtatott vagy elektronikus formátumú-e) kizárólag az EKB vagy a szerzők egyértelmű írásos felhatalmazása mellett készülhet.

Az EKB nevének és emblémáinak használata

Az EKB-nak tudomása van róla, hogy nevével és emblémáival egyre gyakrabban visszaélnek különböző harmadik felek, hamis pénzügyi tranzakciók és egyéb csalárd tevékenységek kapcsán. Egyes esetekben konkrétan megnevezik az EKB-t, mint a fizetés, illetve a tranzakció lebonyolításával megbízott bankot.

Az EKB ezzel kapcsolatban szeretné egyértelműen kijelenteni, hogy sem magánszemélyek, sem társaságok részére nem nyújt kereskedelmi banki szolgáltatást, valamint hogy nem gyűjt határon átnyúló átutalások után átutalási díjat, nem fogad el betétet az említett felektől, és nem bocsát ki igazolást pénzforrások rendelkezésre bocsátása céljából. Az EKB ezért azt tanácsolja a nyilvánosságnak, hogy ne lépjen kapcsolatba a felsorolt ügyletek kezdeményezőivel, ne küldjön részükre pénzt, és ne adja meg bankkártya- vagy hitelkártyaadatait senkinek, aki magát az EKB képviselőjének adja ki, illetve azt állítja, hogy banki kapcsolatban áll az EKB-val.

Az EKB továbbá szeretné felhívni a figyelmet rá, hogy nem vonható felelősségre, amennyiben nevével, emblémáival, illetve címével a nyilvánosság megtévesztése céljából visszaélnek. Amennyiben a nyilvánosság bármely tagjának olyan kétes eredetű dokumentáció jut a tudomására vagy a birtokába, amely az EKB-ra vonatkozó utalást tartalmaz, vagy állítólagosan tőle származik, haladéktalanul jelentse a helyileg illetékes bűnüldöző szerveknek, vagy forduljon az illetékes nemzeti hatósághoz.

A személyes adatok és az e-mailben közölt adatok védelme

Az EKB elkötelezett a felhasználói adatvédelem iránt. Személyes adatait kizárólag az alább ismertetett esetekben dolgozza fel, marketingtevékenység céljából nem bocsátja őket rendelkezésre.

Valamennyi személyes információt a 45/2001/EK rendelettel , valamint az EKB biztonsági és titoktartási szabályaival összhangban dolgoz fel.

Tovább a 45/2001/EK rendelethez

Milyen információkat gyűjt az EKB ezen a honlapon keresztül?

Az EKB saját szerverei által rögzített információk

Cookie-k – A cookie-k egy webszerver által számítógépe böngészőjébe juttatott parányi adatok. A böngésző értesíti a szervert, amikor legközelebb arra az adott honlapra látogat. A cookie-k segítségével tárolhatjuk a felhasználói preferenciákat és összesített adatokon keresztül követhetjük a felhasználói trendeket.

Naplóból nyert információk – A szerverek automatikusan rögzítik azokat az információkat, amelyeket böngészője egy honlap megtekintésekor küld. A szervernaplóba kerülhet például a látogatás dátuma és időpontja, az Ön IP-címe, böngészője típusa, nyelve, a böngészőképernyő mérete, és egy vagy több cookie böngészője azonosítására. Az EKB as adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti, összesített adatokat használ, és az adatgyűjtés célja ezen honlap használatának a vizsgálata.

Harmadik felek szerverei által rögzített információk

Google Analytics – Ez a honlap a Google Analyticstől, vagyis egy külső szolgáltatótól kap az ezen honlap használatára vonatkozó statisztikákat. Az EKB szerverei által gyűjtött naplóinformációk a Google által üzemeltetett szerverhez is eljutnak, amely összesített adatokat generál az EKB számára a böngésző általi látogatások számáról, a felhasználói szokásokról, valamint az ezen a honlapon végrehajtott keresésekről.

A Google-nek saját adatvédelmi irányelvei vannak. A Google saját hatáskörben tanúsítja, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti „Biztonságos adatmegőrzési keretrendszerben” (Privacy Shield) foglaltak szerint jár el, amelyet az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium dolgozott ki az Európai Bizottsággal konzultálva az európai adatvédelmi „megfelelési” szabvány betartására.

Tovább a Google Analytics-hez
Tovább a Google adatvédelmi irányelveihez
Tovább a Privacy Shield keretrendszerhez

Személyes információk a honlapon vagy e-mailen keresztül

Az EKB-val nemcsak a honlapon feltüntetett e-mail címeken veheti fel a kapcsolatot, hanem különböző elektronikus szolgáltatásokon keresztül is, például az EKB online álláshirdetési rendszerében, ahol személyes adatokat kell megadnia a kívánt szolgáltatás igénybevételéhez.

Az EKB online álláshirdetési rendszere

Hogyan védi az EKB az ön adatait?

A honlapon található információk a személyes és az e-mailben közölt adatok védelmére vonatkozó előírások hatálya alá esnek.

Jogalap – A személyes adatok uniós intézmények által történő kezelése tekintetében az egyének védelméről szóló politika alapját a 45/2001/EK rendelet képezi. Az EKB e rendeletben foglaltak szerint dolgozza fel a személyes adatokat.

Adatvédelmi biztos – Az EKB-n belül adatvédelmi biztos felügyeli a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseinek betartását, és ad tanácsot az adatvédelmi ellenőröknek a feladataik ellátásával kapcsolatban (lásd a rendelet 24. cikkét).

Az Európai Unió összes intézménye és szerve tekintetében az Európai Adatvédelmi Biztos jár el független felügyeleti szervként (lásd a rendelet 41. és 45. cikkét).

Elektronikus szolgáltatások – Valamennyi EKB által nyújtott elektronikus szolgáltatás esetében az adatvédelmi ellenőr határozza meg a benyújtott személyes adatok feldolgozásának célját és módját, továbbá ő biztosítja, hogy mindez az adatvédelmi irányelvekkel összhangban történjék.

E-mail – Személyes adatait csak a válaszadáshoz szükséges mértékben rögzítjük. Amennyiben kérdése merülne fel e-mailjének, illetve a vonatkozó személyes adatoknak a kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy kérdését írja bele az üzenetébe.

Toborzó weboldal – Személyes adatainak a munkaerő-felvétellel összefüggő kezeléséről konkrét tájékoztatás az ezen honlap karrier tartalmú aloldalán található.

Tovább az Európai Adatvédelmi Biztoshoz

Careers