Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • MONETÁRIS POLITIKAI KÖZLEMÉNY

SAJTÓÉRTEKEZLET

Christine Lagarde, az EKB elnöke,
Luis de Guindos, az EKB alelnöke

Frankfurt am Main, 2022. július 21.

Jó napot kívánunk! Az alelnök úrral együtt köszöntjük Önöket a sajtóértekezletünkön.

A Kormányzótanács a mai napon árstabilitási megbízatásunk melletti szoros elkötelezettségünknek megfelelően további kulcsfontosságú lépéseket tett, hogy az infláció középtávon biztosan visszatérjen a 2%-os inflációs célunkhoz. Úgy döntöttünk, hogy az EKB három irányadó kamatlábát 50 bázisponttal megemeljük, valamint jóváhagytuk az új transzmisszióvédelmi eszközt (TPI).

A Kormányzótanács úgy ítélte meg, hogy megfelelő az irányadó kamatok normalizálási pályáján az előző értekezletén jelzettnél nagyobb első lépés megtétele. A döntés alapja az inflációs kockázatokról alkotott aktualizált értékelésünk és a TPI által az eredményes monetáris politikai transzmisszióhoz nyújtott megerősített támogatás. Az eszköz úgy támogatja az inflációnak a középtávú célunkhoz való visszatérését, hogy megerősíti az inflációs várakozások rögzítését (lehorgonyzását), és lehetővé teszi, hogy a keresleti feltételek alkalmazkodjanak az inflációs célunk középtávon való teljesítéséhez.

Az elkövetkező értekezleteinken megfelelő lépés lesz a kamatlábak további normalizálása. A negatív kamatok elhagyási folyamatában a ma tett nagyobb mértékű kezdeti lépés lehetővé teszi, hogy a kamatdöntéseinket illetően áttérjünk az értekezletről értekezletre való megközelítésre. A jövőbeli irányadó kamatpályánk adatfüggő lesz, és segít benne, hogy a 2%-os inflációs célunkat középtávon sikeresen teljesítsük. Politikánk normalizálásával összefüggésben ki fogjuk értékelni a többletlikviditás-állományok kamatozására vonatkozó opciókat.

Értékelésünk szerint a TPI létrehozása szükséges az eredményes monetáris politikai transzmisszió támogatásához. Kiemelendő, hogy a monetáris politika normalizálásával párhuzamosan a TPI lehetővé teszi, hogy monetáris politikánk alapállása akadálytalanul továbbítódjon az összes euroövezeti ország felé. Monetáris politikánk egységessége ugyanis az előfeltétele annak, hogy az EKB sikeresen teljesítse az árstabilitásra vonatkozó megbízatását.

A TPI eszköztárunk kiegészítése lesz, amely működésbe hozható, amikor fel akarunk lépni a monetáris politika euroövezetbeli transzmisszióját súlyosan fenyegető indokolatlan és rendzavaró piaci dinamikák ellen. A TPI alatti vásárlások léptéke a transzmisszióra ható kockázatok súlyosságától függ. A vásárlások nincsenek ex ante korlátozva. A TPI a transzmissziós mechanizmus védelme révén lehetővé teszi a Kormányzótanács számára árstabilitási megbízatásának eredményesebb teljesítését.

Mindenesetre a pandémiás veszélyhelyzeti vásárlási program (PEPP) portfóliójában esedékessé váló visszaváltott állományok újrabefektetésében tanúsított rugalmasság megmarad az első védelmi vonalnak, amellyel a pandémiával összefüggésben a transzmissziós mechanizmusra ható kockázatok ellen fellépünk.

A ma hozott döntéseket a honlapunkon elérhető sajtóközleményben mutatjuk be. A TPI-t részletesen a 15:45-kor megjelenő külön sajtóközleményben ismertetjük.

Most részletesebben felvázolom, hogy miként látjuk a gazdaság és az infláció alakulását, majd ismertetem a pénzügyi és monetáris feltételekről szóló értékelésünket.

A gazdasági teljesítmény

A gazdaság lassulóban van. A növekedést folyamatosan akadályozza Oroszország Ukrajna elleni jogtalan agressziója. A magas infláció vásárlóerőre gyakorolt hatása, a folyamatosan jelenlevő kínálati korlátok és a nagyobb bizonytalanság fékezi a gazdaságot. A vállalatok továbbra is költségnövekedéssel és ellátásilánc-zavarokkal szembesülnek, noha vannak arra utaló bizonytalan jelek, hogy a szűk keresztmetszetek egy része elmúlóban van. Mindent egybe véve ezek a tényezők jelentősen elhomályosítják a 2022 második felében és az utána következő időszakban várható kilátásokat.

A gazdaság ugyanakkor továbbra is profitál az újranyitásból, az erős munkaerőpiacból és a fiskális politikai támogatásból. A gazdaság teljeskörű újranyitása különösen a szolgáltatási ágazatban támogatja a kiadásokat. Ahogy az emberek újra elkezdenek utazni, az idegenforgalom várhatóan segíti a gazdaságot 2022 harmadik negyedévében. A fogyasztást támogatják a háztartások pandémia alatt felhalmozódott megtakarításai és az erős munkaerőpiac.

A fiskális politika segít a magasabb energiaárak által leginkább sújtottaknak az Ukrajnában folyó háború negatív hatásait enyhíteni. Az átmeneti, célzott intézkedéseket úgy kell méretre szabni, hogy az inflációs nyomás gerjesztésének a kockázata korlátozott legyen. A fiskális politikával az összes országban arra kell törekedni, hogy megőrizzék az adósság fenntarthatóságát, valamint hogy a növekedési potenciált fenntartható módon emeljék a gazdaság további élénkülésének elősegítése érdekében.

Az infláció

Az infláció júniusban tovább emelkedett 8,6%-ra. Ismét a megugró energiaárak jelentették a teljes infláció legjelentősebb elemét. A piaci alapú mutatók alapján a világpiaci energiaárak a közeljövőben magas szinten fognak tartózkodni. Tovább emelkedett az élelmiszerár-infláció is, elérte júniusban a 8,9%-ot, ami részben Ukrajna és Oroszország mezőgazdasági termelői jelentőségét tükrözi.

Az iparcikkeket érintő szűk kínálati keresztmetszetek és a különösen a szolgáltatási ágazatban újjáéledő kereslet szintén szerepet játszik a mostani magas inflációs rátákban. Az ároldali nyomás egyre több ágazatra átterjed, ami részben annak tudható be, hogy a magas energiaköltségek közvetett hatása az egész gazdaságban érzékelhető. Ennek megfelelően a legtöbb trendinflációs mutató tovább emelkedett.

Arra számítunk, hogy az infláció nem kívánatos módon még egy ideig magas marad, aminek oka az energia- és élelmiszerárak felőli folyamatos felfelé irányuló hatás, valamint az árazási lánc állomásain jelentkező nyomás. Emellett az euroárfolyam leértékelődéséből is ered magasabb inflációs nyomás. Ugyanakkor a távolabbi jövőt tekintve, amennyiben nem támadnak újabb zavarok, az energiaköltségek stabilizálódására és az ellátási szűk keresztmetszetek enyhülésére számítunk, ami a folyamatban levő monetáris politikai normalizálással karöltve várhatóan támogatja, hogy az infláció visszatérjen a célunkhoz.

A munkaerőpiac továbbra is erős. A munkanélküliség májusban rekord alacsony szintre, 6,6%-ra esett vissza. A számos ágazatban meghirdetett álláshelyek erőteljes munkaerő-keresletre utalnak. A bérnövekedés az előretekintő mutatók szerint is fokozatosan tovább bővült az elmúlt hónapokban, de összességében továbbra is korlátozott mértékű. A gazdaság megerősödése és néhány felzárkózási hatás idővel várhatóan támogatni fogja a gyorsabb bérnövekedést. A hosszabb távú inflációs várakozásokat tükröző legtöbb mutató jelenleg 2% körül tartózkodik, noha néhányukat a közelmúltban a cél fölé módosították, ami indokolja további nyomon követésüket.

Kockázatértékelés

Az Ukrajnában folyó háború elhúzódása továbbra is jelentős lefelé irányuló növekedési kockázat forrása, különösen ha az Oroszországból származó energiaszállítmányokban olyan mértékű fennakadás keletkezne, amely a vállalatokat és a háztartásokat érintő mennyiségi korlátozásokhoz vezethet. A háború ezenkívül tovább gyengítheti a bizalmat, és súlyosbíthatja a kínálati oldali korlátokat, miközben az energia- és élelmiszerköltségek huzamosan a vártnál magasabb szinten tartózkodhatnak. A világgazdaság növekedési ütemének fokozottabb lassulása szintén kockázatot jelent az euroövezeti kilátásokra.

Az inflációs kilátásokat övező kockázatok továbbra is felfelé mutatnak, és különösen rövid távon fokozódtak. A középtávú inflációs kilátásokat övező kockázatok közé tartozik a gazdaság termelőkapacitásának tartós romlása, a huzamosan magas enegia- és élelmiszerárak, a célunk fölé emelkedő inflációs várakozások, és a vártnál nagyobb béremelések. Azonban, ha a kereslet középtávon esetleg gyengül, ez csökkentheti az ároldali nyomást is.

Pénzügyi és monetáris feltételek

A piaci kamatlábak a kifejezetten nagy gazdasági és geopolitikai bizonytalanság nyomán volatilisak. Az elmúlt hónapokban megemelkedtek a banki finanszírozási költségek, ami egyre inkább magasabb banki hitelkamatokban csapódott le, különösen a háztartásoknál. Miközben a háztartásoknak nyújtott bankhitelek volumene továbbra is erős, a kisebb kereslet miatt várhatóan vissza fog esni. A vállalati hitelezés is erőteljes volt, ahogy a magas termelési költségek, a készletfelhalmozás és a piaci finanszírozás kisebb igénybevétele nyomán a bankhitelek iránti igény folyamatosan jelen van. Visszaesett ugyanakkor a beruházások finanszírozására szánt hitelek iránti kereslet. A pénzmennyiség bővülése tovább mérséklődött, mivel visszaestek a likvid megtakarítások és az eurorendszer eszközvásárlásai.

A legutóbbi bankhitelfelmérésünk szerint a második negyedévben a hitelezési standardok az összes hitelkategóriában szigorodtak, ahogy a bankok a jelenlegi bizonytalan környezetben egyre nagyobb aggodalommal figyelik az ügyfeleiket érintő kockázatokat. A bankok a szigorítások folytatását tervezik a harmadik negyedévben is.

Konklúzió

Összefoglalva, az infláció nemkívánatos mértékben magas, és várhatóan egy ideig a célunk fölött fog tartózkodni. A legfrissebb adatok a növekedés lassulását jelzik, ami elhomályosítja a 2022 második felében és az utána következő időszakban várható kilátásokat. A lassulást ugyanakkor több támogató tényező is tompítja.

A Kormányzótanács a mai napon úgy döntött, hogy megemeli az EKB irányadó kamatlábait, valamint jóváhagyta a TPI-t. Az elkövetkező értekezleteinken megfelelő lépés lesz a kamatlábak további normalizálása. A jövőbeli irányadó kamatpályánk adatfüggő, és segít a 2%-os inflációs célunk középtávon való teljesítésében.

Készen állunk megbízatásunk keretén belül valamennyi eszközünk kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció középtávon a 2%-os célunkon stabilizálódjék. Az új TPI-vel biztosítható a monetáris politikai alapállásunk euroövezeten belüli akadálytalan transzmissziója, ahogy a magas infláció kezelése érdekében folyamatosan kiigazítjuk az alapállást.

Készen állunk a kérdéseikre.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok