Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • STQARRIJA TAL-POLITIKA MONETARJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,

Frankfurt am Main, 21 ta’ Lulju 2022

Il-wara nofsinhar it-tajjeb, il-Viċi President u jien nilqgħukom għal din il-konferenza stampa.

Illum, f'konformità mal-impenn qawwi tagħna għall-mandat tagħna ta' stabbiltà tal-prezzijiet, il-Kunsill Governattiv ħa aktar passi ewlenin biex jiżgura li l-inflazzjoni terġa' lura għall-mira ta’ tnejn fil-mija tagħna fuq żmien medju. Iddeċidejna li ngħollu t-tliet rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE b'50 punt bażi u approvajna l-Istrument ta' Protezzjoni tat-Trażmissjoni (TPI).

Il-Kunsill Governattiv qies li huwa xieraq li jittieħed l-ewwel pass akbar fit-triq tan-normalizzazzjoni tar-rata tal-politika tiegħu milli kif intqal fil-laqgħa preċedenti tiegħu. Din id-deċiżjoni hija bbażata fuq il-valutazzjoni aġġornata tagħna tar-riskji tal-inflazzjoni u l-appoġġ imsaħħaħ ipprovdut mit-TPI għat-trażmissjoni effettiva tal-politika monetarja. Se tappoġġja r-ritorn tal-inflazzjoni għall-mira tagħna fuq żmien medju billi ssaħħaħ l-ankraġġ tal-aspettattivi tal-inflazzjoni u billi tiżgura li l-kundizzjonijiet tad-domanda jaġġustaw ruħhom biex iwasslu l-mira tal-inflazzjoni tagħna fuq żmien medju.

Fil-laqgħat tagħna li ġejjin, normalizzazzjoni ulterjuri tar-rati tal-imgħax tkun xierqa. It-tnedija minn qabel tal-lum tal-ħruġ mir-rati tal-imgħax negattivi jippermettilna nagħmlu tranżizzjoni għal approċċ laqgħa b'laqgħa għad-deċiżjonijiet fuq ir-rati tal-imgħax. It-triq futura tar-rata ta’ politika tagħna se tkompli tkun dipendenti fuq id-data u se tgħin biex tilħaq il-mira ta’ inflazzjoni ta’ 2 % tagħha fuq żmien medju. Fil-kuntest tan-normalizzazzjoni tal-politika tagħna, aħna se nivvalutaw l-għażliet għar-remunerazzjoni ta’ holdings ta’ likwidità żejda.

Ivvalutajna li l-istabbiliment tat-TPI huwa meħtieġ biex jappoġġja t-trażmissjoni effettiva tal-politika monetarja. B'mod partikolari, hekk kif inkomplu ninnormalizzaw l-politika monetarja, it-TPI se jiżgura li l-pożizzjoni tal-politika monetarja tiġi trażmessa bla xkiel fil-pajjiżi kollha taż-żona tal-euro. L-uniċità tal-politika monetarja tal-Kunsill Governattiv hija prekundizzjoni biex il-BĊE jkun jista’ jwettaq il-mandat tiegħu ta’ stabbiltà tal-prezzijiet.

It-TPI se jkun żieda mas-sett ta’ għodod tal-Kunsill Governattiv u jista’ jiġi attivat biex jiġġieled id-dinamika tas-suq mhux ġustifikata, diżordinata li toħloq theddida serja għat-trażmissjoni tal-politika monetarja fiż-żona tal-euro kollha. L-iskala tax-xiri tat-TPI tiddependi fuq is-severità tar-riskji li tiffaċċja t-trażmissjoni politika. Ix-xiri mhux ristrett ex ante. Billi jissalvagwardja l-mekkaniżmu ta' trażmissjoni, it-TPI se jippermetti lill-Kunsill Governattiv iwettaq b'mod aktar effettiv il-mandat tiegħu ta' stabbiltà tal-prezzijiet.

Fi kwalunkwe każ, il-flessibbiltà fl-investimenti mill-ġdid ta’ fidi li jmiss fil-portafoll tal-programm ta’ xiri għall-emerġenza pandemika (PEPP) tibqa’ l-ewwel linja ta’ difiża biex jiġu missielta r-riskji għall-mekkaniżmu ta’ trażmissjoni relatat mal-pandemija.

Id-deċiżjonijiet meħudin llum jidhru fl-istqarrija għall-istampa li tinsab fis-sit web tagħna. Id-dettalji tat-TPI huma deskritti fi stqarrija għall-istampa separata li għandha tiġi ppubblikata fil-15:45 CET.

Issa se niddeskrivi f’aktar dettall kif naraw li se jiżviluppaw l-ekonomija u l-inflazzjoni, u mbagħad se nispjegaw il-valutazzjoni tagħna tal-kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji.

Attività ekonomika

L-attività ekonomika qiegħda tbatti. L-aggressjoni mhux ġustifikata tar-Russja lejn l-Ukraina qed tkun ta’ piż kontinwu għat-tkabbir. L-impatt ta' inflazzjoni għolja fuq il-poter tal-akkwist, restrizzjonijiet kontinwi tal-provvista u inċertezza ogħla qed ikollhom effett ta' tnaqqis fuq l-ekonomija. Id-ditti għadhom jiffaċċjaw spejjeż ogħla u tfixkil fil-ktajjen tal-provvista tagħhom, għalkemm hemm sinjali tentattivi li wħud mill-konġestjonijiet tal-provvista qed jonqsu. Meħuda flimkien, dawn il-fatturi qed ifixklu b'mod sinifikanti l-prospetti għat-tieni nofs tal-2022 u lil hinn.

Fl-istess ħin, l-attività ekonomika tkompli tibbenefika mill-ftuħ mill-ġdid tal-ekonomija, suq tax-xogħol b’saħħtu u appoġġ għall-politika fiskali. B'mod partikolari, il-ftuħ mill-ġdid sħiħ tal-ekonomija qed jappoġġa l-infiq fis-settur tas-servizzi. Hekk kif in-nies jerġgħu jibdew jivvjaġġaw, it-turiżmu mistenni jgħin lill-ekonomija fit-tielet trimestru ta’ din is-sena. Il-konsum qed jiġi sostnut mit-tfaddil li l-familji għamlu matul il-pandemija u minn suq tax-xogħol b'saħħtu.

Il-politika fiskali qed tgħin biex jittaffa l-impatt tal-gwerra fl-Ukraina għal dawk li jġorru l-piż tal-prezzijiet ogħla tal-enerġija. Miżuri temporanji u mmirati għandhom jitfasslu apposta sabiex jillimitaw ir-riskju ta’ pressjonijiet inflazzjonarji. Il-politiki fiskali fil-pajjiżi kollha għandhom jimmiraw li jippreservaw is-sostenibbiltà tad-dejn, kif ukoll li jgħollu l-potenzjal tat-tkabbir b'mod sostenibbli biex jissaħħaħ l-irkupru.

L-inflazzjoni

L-inflazzjoni żdiedet għal 8.6 fil-mija f’Ġunju. Iż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija għal darb'oħra kienet l-aktar komponent importanti tal-inflazzjoni ġenerali. Indikaturi bbażati fuq is-suq jissuġġerixxu li l-prezzijiet globali tal-enerġija se jibqgħu għoljin fi żmien qrib. L-inflazzjoni tal-ikel żdiedet ukoll aktar, u kienet ta’ 8.9 fil-mija f’Ġunju, b’hekk parzjalment irriflettiet l-importanza tal-Ukraina u r-Russja bħala produtturi ta’ prodotti agrikoli.

Konġestjonijiet persistenti fil-provvista għall-prodotti industrijali u d-domanda li qed tirkupra, speċjalment fis-settur tas-servizzi, qed jikkontribwixxu wkoll għar-rati għoljin ta’ inflazzjoni attwali. Il-pressjonijiet tal-prezzijiet qed jinfirxu f'aktar u aktar setturi, parzjalment minħabba l-impatt indirett ta' spejjeż għoljin tal-enerġija fl-ekonomija kollha. Għaldaqstant, il-biċċa l-kbira tal-miżuri tal-inflazzjoni sottostanti żdiedu aktar.

Nistennew li l-inflazzjoni tibqa' għolja b’mod mhux mixtieq għal xi żmien, minħabba pressjonijiet kontinwi mill-prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel u pressjonijiet “pipeline” tal-katina tal-prezzijiet. Pressjonijiet inflazzjonarji ogħla qed joħorġu wkoll mid-deprezzament tar-rata tal-kambju tal-euro. Iżda meta wieħed iħares 'il quddiem, fin-nuqqas ta' tfixkil ġdid, l-ispejjeż tal-enerġija għandhom isiru stabbli u l-konġestjonijiet fil-provvista għandhom jittaffew, li, flimkien man-normalizzazzjoni kontinwa tal-politika, għandhom jappoġġjaw ir-ritorn tal-inflazzjoni għall-mira tagħna.

Is-suq tax-xogħol jibqa’ b’saħħtu. Il-qgħad niżel għall-inqas rata storika ta’ 6.6 fil-mija f’Mejju. Il-postijiet tax-xogħol battala f'ħafna setturi juru li hemm domanda qawwija għax-xogħol. It-tkabbir fil-pagi, ukoll skont indikaturi li jħarsu 'l quddiem, kompla jiżdied gradwalment matul l-aħħar ftit xhur, iżda xorta jibqa' ristrett b'mod ġenerali. Maż-żmien, it-tisħiħ tal-ekonomija u xi effetti ta' rkupru għandhom jappoġġjaw tkabbir aktar mgħaġġel fil-pagi. Il-biċċa l-kbira tal-miżuri tal-aspettattivi tal-inflazzjoni fit-tul bħalissa huma madwar tnejn fil-mija, għalkemm reviżjonijiet riċenti 'l fuq mill-mira għal xi indikaturi jiġġustifikaw monitoraġġ kontinwu.

Valutazzjoni tar-riskji

It-tul tal-gwerra fl-Ukraina tibqa' sors ta' riskju sinifikanti ta' tnaqqis għat-tkabbir, speċjalment jekk il-provvisti tal-enerġija mir-Russja kellhom jiġu mfixkla sa tali punt li dan iwassal għal razzjonament għad-ditti u l-unitajiet domestiċi. Il-gwerra tista’ wkoll tkompli tnaqqas il-fiduċja u taggrava r-restrizzjonijiet min-naħa tal-provvista, filwaqt li l-ispejjeż tal-enerġija u tal-ikel jistgħu jibqgħu b'mod persistenti ogħla milli mistenni. Deċelerazzjoni aktar mgħaġġla fit-tkabbir globali tkun ukoll ta' riskju għall-prospetti taż-żona tal-euro.

Ir-riskji għall-prospetti tal-inflazzjoni jkomplu jkunu 'l fuq u intensifikaw, partikolarment fuq żmien qasir. Ir-riskji għall-prospetti tal-inflazzjoni fuq terminu medju jinkludu deterjorament fit-tul tal-kapaċità tal-produzzjoni tal-ekonomija tagħna, prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel persistenti għoljin, aspettattivi tal-inflazzjoni li jogħlew 'il fuq mill-mira tagħna u żidiet fil-pagi ogħla milli antiċipat. Madankollu, jekk id-domanda tiddgħajjef fuq żmien medju, dan inaqqas il-pressjonijiet fuq il-prezzijiet.

Kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji

Ir-rati tal-imgħax tas-suq kienu volatili bħala riżultat tal-inċertezza ekonomika u ġeopolitika qawwija. L-ispejjeż tal-finanzjament tal-banek żdiedu f’dawn l-aħħar xhur, u dan wassal għal rati ogħla ta’ self bankarju, b’mod partikolari għall-unitajiet domestiċi. Filwaqt li l-volum tas-self mill-banek lill-unitajiet domestiċi għadu b'saħħtu, huwa mistenni li jonqos fid-dawl ta' domanda aktar baxxa. Is-self lid-ditti kien robust ukoll peress li l-ispejjeż għoljin tal-produzzjoni, il-bini tal-inventarju u d-dipendenza aktar baxxa fuq il-finanzjament tas-suq ħolqu ħtieġa kontinwa għall-kreditu mill-banek. Fl-istess ħin, id-domanda għal self biex jiffinanzja l-investiment naqset. It-tkabbir tal-flus kompla jimmodera minħabba inqas tfaddil likwidu u inqas xiri ta' assi tal-Eurosistema.

L-aktar stħarriġ reċenti tagħna dwar is-self bankarju jirrapporta li l-istandards tal-kreditu ssikkaw għall-kategoriji kollha ta’ self fit-tieni trimestru tas-sena, hekk kif il-banek qed isiru aktar imħassba dwar ir-riskji li jiffaċċjaw il-klijenti tagħhom fl-ambjent inċert attwali. Il-banek jistennew li jkomplu jissikkaw l-istandards tal-kreditu tagħhom fit-tielet trimestru.

Konklużjoni

Fil-qosor, l-inflazzjoni tkompli tkun għolja b’mod mhux mixtieq u hija mistennija li tibqa’ ’l fuq mill-mira tagħna għal xi żmien. L-aħħar data tindika tnaqqis fit-tkabbir, li jxekkel il-prospetti għat-tieni nofs tal-2022 u lil hinn. Fl-istess ħin, dan it-tnaqqis qed jiġi mtaffi minn għadd ta’ fatturi ta’ appoġġ.

Il-Kunsill Governattiv illum iddeċieda li jgħolli r-rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE u approva t-TPI. Fil-laqgħat tagħna li ġejjin, aktar normalizzazzjoni tar-rati tal-imgħax tkun xierqa. It-triq futura tar-rata ta’ politika tagħna se tkompli tkun dipendenti fuq id-data u se tgħin biex tilħaq il-mira ta’ inflazzjoni ta’ 2 % tagħha fuq żmien medju.

Aħna lesti li naġġustaw l-istrumenti kollha tagħna fil-mandat tagħna biex niżguraw li l-inflazzjoni tistabbilizza fil-mira tagħna ta’ tnejn fil-mija fuq żmien medju. It-TPI il-ġdid se jissalvagwardja t-trażmissjoni bla xkiel tal-pożizzjoni tal-politika monetarja tagħna fiż-żona tal-euro kollha hekk kif inkomplu naġġustaw il-pożizzjoni biex nindirizzaw inflazzjoni għolja.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja