European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

14. juli 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 609.298 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 497.684 −1.449
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 229.042 −44
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 268.641 −1.406
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 13.714 1.595
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.078 142
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.078 142
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 609.869 −654
  5.1 Primære markedsoperationer 11.833 −703
  5.2 Langfristede markedsoperationer 597.985 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 51 49
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 33.607 −8.306
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.050.477 2.677
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.860.563 418
  7.2 Andre værdipapirer 189.914 2.259
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.973 0
9 Andre aktiver 355.794 4.587
Aktiver i alt 7.205.494 −1.408
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.568.768 590
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.827.836 −8.854
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 156.445 −10.429
  2.2 Indlånsfacilitet 3.671.363 1.577
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 28 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 32.298 −1.970
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 338.868 20.428
  5.1 Offentlig forvaltning og service 250.649 19.784
  5.2 Andre forpligtelser 88.220 644
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 250.462 −8.350
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 13.610 147
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.968 −522
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.968 −522
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.413 0
10 Andre forpligtelser 272.070 −2.877
11 Revalueringskonti 596.961 0
12 Kapital og reserver 120.240 0
Passiver i alt 7.205.494 −1.408
Annexes
18 July 2023