Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

1.2.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 389 768 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 326 938 −1 001
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 76 897 −86
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 250 041 −914
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 665 884
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 309 3 298
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 309 3 298
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 729 975 −475
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 6 574 −2
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 723 299 −538
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 102 65
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 477 −3 073
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 890 225 −8 899
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 644 529 −7 340
  7.2 Muut arvopaperit 245 696 −1 560
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 897 −50
9 Muut saamiset 255 253 −4 079
Vastaavaa yhteensä 4 695 505 −13 394
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 209 217 2 849
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 015 125 30 033
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 341 910 −2 885
  2.2 Talletusmahdollisuus 673 020 32 815
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 195 103
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 476 32
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 356 269 −48 061
  5.1 Julkisyhteisöt 230 608 −51 125
  5.2 Muut 125 661 3 063
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 298 169 2 196
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 190 1 162
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 700 −1 433
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 700 −1 433
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 510 0
10 Muut velat 254 553 −172
11 Arvonmuutostilit 376 057 0
12 Pääoma ja rahastot 104 239 0
Vastattavaa yhteensä 4 695 505 −13 394