Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 02 01
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 389 768 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 326 938 −1 001
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 897 −86
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 250 041 −914
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 665 884
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 309 3 298
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 309 3 298
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 729 975 −475
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 6 574 −2
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 723 299 −538
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 102 65
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 477 −3 073
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 890 225 −8 899
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 644 529 −7 340
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 245 696 −1 560
8 Valdžios skola eurais 23 897 −50
9 Kitas turtas 255 253 −4 079
Visas turtas 4 695 505 −13 394
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 209 217 2 849
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 015 125 30 033
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 341 910 −2 885
  2.2 Indėlių galimybė 673 020 32 815
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 195 103
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 476 32
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 356 269 −48 061
  5.1 Valdžiai 230 608 −51 125
  5.2 Kiti įsipareigojimai 125 661 3 063
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 298 169 2 196
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 190 1 162
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 700 −1 433
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 700 −1 433
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 510 0
10 Kiti įsipareigojimai 254 553 −172
11 Perkainojimo sąskaitos 376 057 0
12 Kapitalas ir rezervai 104 239 0
Visi įsipareigojimai 4 695 505 −13 394