Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 02 01
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 389 768 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 326 938 −1 001
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 897 −86
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 250 041 −914
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 665 884
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 309 3 298
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 309 3 298
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 729 975 −475
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 6 574 −2
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 723 299 −538
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 102 65
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 477 −3 073
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 890 225 −8 899
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 644 529 −7 340
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 245 696 −1 560
8 Valdžios skola eurais 23 897 −50
9 Kitas turtas 255 253 −4 079
Visas turtas 4 695 505 −13 394
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 209 217 2 849
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 015 125 30 033
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 341 910 −2 885
  2.2 Indėlių galimybė 673 020 32 815
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 195 103
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 476 32
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 356 269 −48 061
  5.1 Valdžiai 230 608 −51 125
  5.2 Kiti įsipareigojimai 125 661 3 063
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 298 169 2 196
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 190 1 162
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 700 −1 433
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 700 −1 433
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 510 0
10 Kiti įsipareigojimai 254 553 −172
11 Perkainojimo sąskaitos 376 057 0
12 Kapitalas ir rezervai 104 239 0
Visi įsipareigojimai 4 695 505 −13 394